Grups municipals

Navigation Bar

Assignacions als grups municipals

Above Content Body

Content Core

D’acord amb el que estableix l’art. 73.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple de la Corporació podrà assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica, que tindrà una part fixa igual per a tots els grups i una part variable en funció del nombre de membres de cada grup.

Vist el que disposa l’article 33 de les Bases d’ Execució del Pressupost de l’ exercici 2023.

Assignacions pels Grups polítics Municipals per l’ any complert:

Grups polítics

Número regidors/es

Quota Fixa

Quota variable

Total variable

TOTAL ANUAL

SOM IMPULS - CM

9

1,00

1.199,83

10.798,47

10.799,47

PSC - CP

1

1,00

1.199,83

1.199,83

1.200,83

VEÏNS

4

1,00

1.199,83

4.799,32

4.803,32

ERC - AM

2

1,00

1.199,83

2.399,66

2.401,66

CPD - AMUNT

1

1,00

1.199,83

1.199,83

1.200,83

Below Content Viewlet

Document Actions