Ajuntament

Navigation Bar

Patrimoni municipal

El patrimoni municipal és el conjunt de bens públics dels quals és titular l’ajuntament. Les administracions estan obligades a publicar anualment l’inventari de béns de la seva propietat. Aquestes dades s’actualitzen anualment durant el primer trimestre de l’any una vegada aprovada la liquidació de l’any anterior:

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions