Bústia Ètica

Navigation Bar

Què és la Bústia ètica?

L'Ajuntament de Premià de Dalt ofereix a la ciutadania un canal segur per impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern: la Bústia ètica. És un canal electrònic segur que permet a qualsevol persona fer alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament de Premià de Dalt i el seu sector públic.

Above Content Body

Content Core

L’Ajuntament de Premià de Dalt és una entitat fermament compromesa amb el compliment normatiu, les bones pràctiques, la transparència, la igualtat, la sostenibilitat i l'eficiència, tant en les relacions amb el personal com amb tercers.

A l'efecte de donar compliment a aquests principis, s'ha implantat a l’entitat una Bústia Ètica, la qual podrà ser utilitzada per part de qualsevol persona. La Bústia ètica permet que les comunicacions puguin dur-se a terme de manera segura, confidencial i anònima a través d'una plataforma digital on la persona informant podrà mantenir-se en contacte amb l’Ajuntament preservant la seva identitat. A aquest efecte, s'ha creat un procediment i un Comitè encarregat de gestionar aquesta Bústia.


La informació facilitada a través de la Bústia Ètica es tractarà als únics efectes d'analitzar, detectar, denunciar i, en el seu cas, evitar conductes potencialment il·lícites La Bústia ètica la gestiona una entitat externa, garantint així la màxima confidencialitat, independència, eficàcia i objectivitat respecte a les comunicacions que es realitzin.

 

La persona alertadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. Aquest canal és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

Per altra banda, si es vol expressar una queixa o un suggeriment sobre la ciutat o la gestió d'algun tema municipal el més indicat és fer-ho a través d'altre canal, el de Queixes i suggeriments.


 

ENLLAÇOS D'INTERÈS

 

Below Content Viewlet

Document Actions