El Consistori

Navigation Bar

Composició 2019-2023

Des del 26/06/2019 al 30/10/2019, el PSC era a l'oposició. A partir del 31/10/2019 és al Govern mitjançant la incorporació dels seus 2 regidors.

Above Content Body

Content Core

 GOVERN 

   

  Josep Triadó i Bergés

  Alcalde

Agenda institucional 

   Biografia

 Declaració d'activitats i béns * (certificació especial)

 Retribució: dedicació exclusiva

  Any 2019: 53.065,30 €/ bruts

  Any 2020: 53.065,30 €/ bruts

  Any 2021: 53.065,30 €/ bruts

  Any 2022: 53.065,30 €/ bruts

  Any 2023: 53.065,30 €/ bruts

  Contacte

    

   

Alejandro Costa Urigoitia 

1r Tinent d'Alcalde

  Economia i Projectes estratègics
  Habitatge i Patrimoni
  Comunicació i Polítiques digitals 

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució (dedicació parcial 60%)

  Any 2019: 31.839,08 €/bruts

  Any 2020: 31.839,08 €/bruts

  Any 2021: 31.839,08 €/bruts

  Any 2022: 31.839,08 €/bruts

  Any 2023: 31.839,08 €/bruts

 Contacte

     

  Josi Duran i Cutillas

3a Tinent d'Alcalde

  Educació
  Igualtat
 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució (dedicació parcial 60%)

  Any 2019: 31.389,08 €/bruts

  Any 2020: 31.389,08 €/bruts

  Any 2021: 31.389,08 €/bruts

  Any 2022: 31.839,08 €/bruts

  Any 2023: 31.389,08 €/bruts

  Contacte

     

  Carles A. Medina i Vilalta

2n Tinent d'Alcalde

  Ocupació, Empresa i Coneixement
  Promoció de la Vila
  Desenvolupament local 

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: (dedicació parcial 60%)

  Any 2019: 31.389,08 € /bruts

  Any 2020: 31.839,08 €/bruts

  Any 2021: 31.839,08 €/bruts

  Any 2022: 31.839,08 €/bruts

  Any 2023: 31.839,08 €/bruts

  Contacte

     

  Isabel Sola Ruiz

  Acció Social
 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 

  Any 2019 1.500 €/mes

  Any 2020 1.500 €/mes

  Any 2021 1.500 €/mes

  Any 2022 1.500€/mes

  Any 2023 1.500€/mes

  (675 €/Comissió Asessora JGL + 150 €/Assistència Ple)

  Contacte

      

  Ramon Golart Ávila

  Cultura
  Joventut i infància 

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: sense dedicació

  Any 2019 1.500 €/mes

  Any 2020 1.500 €/mes

  Any 2021 1.500 €/mes

  Any 2022 1.500 €/mes

  Any 2023 1.500 €/mes

  (675 €/Comissió Asessora JGL + 150 €/Assistència Ple)

  Contacte

     

  Marta Bosch i Lafuente

  Medi Ambient
  Salut
  Serveis Municipals

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: sense dedicació

  Any 2019 1.500 €/mes

  Any 2020 1.500 €/mes

  Any 2021 1.500 €/mes

  Any 2022 1.500 €/mes

  Any 2023 1.500 €/mes

  (675 €/Comissió Asessora JGL + 150 €/Assistència Ple)

  Contacte

     

   Marc Tintoré i Serra

4t Tinent d'Alcalde

  Serveis territorials i Espai urbà
  Gent Gran
 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: sense dedicació

  Any 2019 1.500 €/mes

  Any 2020 1.500 €/mes

  Any 2021 1.500 €/mes

  Any 2022 1.500 €/mes

  Any 2023 1.500 €/mes

  (675 €/JGL+ 150 €/Assistència Ple)

  Contacte

     

   Juli Giner Arroyo

   Esports
   Pla de Barris 
 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: sense dedicació

  Any 2019 1.500 €/mes

  Any 2020 1.500 €/mes

  Any 2021 1.500 €/mes

  Any 2022 1.500 €/mes

  Any 2023 1.500 €/mes

  (675€ / Comissió Asessora JGL + 150€ /Assistència Ple)

  Contacte

    

    

 
Inma Fernández Martínez

 

 
  Participació Ciutadana, Cooperació i Solidaritat, Transport i Mobilitat   

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: sense dedicació

  Any 2019 1.500 €/mes (a partir 31/10/2019)

  Any 2020 1.500 €/mes

  Any 2021 1.500 €/mes

  Any 2022 1.500 €/mes

  Any 2023 1.500 €/mes

  (675€ / Comissió Asessora JGL + 150€ /Assistència Ple)

  Contacte

         

   Ginés Marín Marín
 
  Seguretat ciutadana i convivència / Recursos Humans

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: sense dedicació

  Any 2019 1.500 €/mes (a partir 31/10/2019)

  Any 2020 1.500 €/mes

  Any 2021 1.500 €/mes

  Any 2022 1.500 €/mes

  Any 2023 1.500 €/mes

  (675€ / Comissió Asessora JGL + 150€ /Assistència Ple)

  Contacte

 

 

 

 

 

 

 


 

OPOSICIÓ

 

  Clara Bonet i Oltra 

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

  Quim Fornés i Fiol

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte 

 
          
                                 Roger Pinyana i Fàbregues     

     

    Biografia

    Declaració d'activitats i béns

    Retribució: 150 € / Assistència Ple

    Contacte

    Presa de possessió en el Ple del 16/05/2022.

          

  Jaume Batlle de Castro

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

         
              

  Víctor Pérez Berruezo

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

  

  Presa de possessió en el Ple del 16/01/2023.

             

  David Expósito Peñalver

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

 

* Tal i com estableix l'article 6 de la Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia als Ajuntaments i la seguretat dels Regidors i Regidores, el qual va modificar l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, l’alcalde de Premià de Dalt, Sr. Josep Triadó i Bergés, ha realitzat la seva Declaració d’Interessos davant el Secretari/ària de la Diputació de Barcelona, a efectes de la seva inscripció en el Registre Especial d’Interessos que a aquests efectes s’ha creat en la Diputació.

Consulteu aquí l'informe emès per la Diputació de Barcelona.

 

 


 

REGIDORS I/O REGIDORES QUE HAN RENUNCIAT AL CÀRREC

     
 
Josep Font i Vives

Va renunciar a l'acta de regidor en el Ple Ordinari del 16/12/2019

  

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns 

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

  

  Renúncia

   

Jèssica Carrillo Montalvo

Va renunciar a l'acta de regidora en el Ple Ordinari del 21/03/2022

 

 

    Biografia

    Declaració d'activitats i béns

    Retribució: 150 €/Assistència Ple

    Contacte

    Regidora d'ERC des del 17/02/2020.

 

    Renúncia

 
Carlos García Ábalos

Va renunciar a l'acta de regidor en el Ple del 19/09/2022.

 

  Biografia

  Declaració d'activitats i béns

  Retribució: 150 €/Assistència Ple

  Contacte

 

  Renúncia

Below Content Viewlet

Document Actions