Territori

Territori

Regidors: 
Marc Tintoré i Serra, Territori i Via Pública.
Carles A. Medina i Vilalta, Urbanisme
Cap: Montse Presas
horari

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h