Protecció de la legalitat urbanística

Navigation Bar

Protecció de la legalitat urbanística

Above Content Body

Content Core

Els mecanismes de protecció de l’Administració davant l’incompliment de l’ordenament jurídic urbanístic són la restauració de la realitat jurídica alterada, el rescabalament de danys i perjudicis, i el procediment sancionador urbanístic.

L’activitat administrativa de policia i de control de l’Administració davant la ciutadania s’exemplifica en l’autorització o denegació de llicències, i concretament les llicències urbanístiques, que preveuen un control previ d’intervenció dels ajuntaments abans que els particulars materialitzin el seu dret a edificar en virtut del planejament urbanístic i de l’adequació al principi de legalitat.

Below Content Viewlet

Document Actions