Urbanisme

Navigation Bar

Urbanisme

Above Content Body

Content Core

Urbanisme i Planejament

L’urbanisme és una funció pública que abasta l’ordenació (planificació i reglamentació); l’execució dels plans (transformació i conservació de l’obra pública urbanitzadora); el control de l’ús del sòl, del vol i del subsòl; el control de l’edificació, i la regulació de l’ús, de la conservació i de la rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions.

Below Content Viewlet

Document Actions