Urbanisme i Planejament

Navigation Bar

Urbanisme i Planejament

L’urbanisme és una funció pública que abasta l’ordenació (planificació i reglamentació); l’execució dels plans (transformació i conservació de l’obra pública urbanitzadora); el control de l’ús del sòl, del vol i del subsòl; el control de l’edificació, i la regulació de l’ús, de la conservació i de la rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions.

Above Content Body

Content Core

El planejament urbanístic és el sistema de concreció en el territori dels principis d’ordenació urbanística. És la base fonamental i el sistema central de tota ordenació urbana.

El planificador ordena el territori mitjançant la redacció d’instruments de planejament urbanístic.

Què vol dir planificar? Aquesta és la paraula clau i la punta de llança de l’urbanisme. Correspon als instruments de planejament l’ordenació i classificació del territori així com regular-ne l’ús. Es tracta d’una potestat discrecional de l’Administració pública que es materialitza en la redacció de plans urbanístics i els instruments complementaris .

La gestió urbanística és el conjunt de l’activitat urbanística que comprèn la transformació del sòl, desenvolupant i executant el planejament urbanístic.

Below Content Viewlet

Document Actions