Per temes

Navigation Bar

Processos selecció personal

Above Content Body

Content Core

Aquest és l'espai mitjançant el qual i a través d'internet, l'Ajuntament de Premià de Dalt informa la persona visitant dels processos de selecció en curs, l'estat de tramitació dels mateixos i de la documentació publicada relacionada amb l'expedient de selecció corresponent.

Consulteu tots els processos de personal convocats per l'Ajuntament de Premià de Dalt directament a la Seu-e. Només heu de clicar al Tauler d'Anuncis de la mateixa Seu-e.

 

 

Models d'examen i proves

 

Tècnic/a de serveis econòmics  

 


 

Treballador/a social


 

 

Tècnic/a mitjà/na de Recursos Humans


 

Treballador/a familiar


 

Agents de Policia Local:


 

Tècnic/a d'informàtica:


 

Arquitecte/a tècnic/a

 


 

Tècnic/a de Cultura i festes

  


Administratius/ves

Below Content Viewlet

Document Actions