Economia i Hisenda

Economia i Hisenda

Regidor:
Alejandro Costa Urigoitia
Interventora acidental:
M. Teresa Pallarés Ramírez
horari

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Facebook

Twitter

Agenda