Diagnosi econòmico-financera

Navigation Bar

Diagnosi econòmico-financera

L'objectiu d'aquest informe que elabora la Diputació de Barcelona sobre la darrera liquidació de l'Ajuntament, és el d'aportar elements per tal de vetllar per l'assoliment d'un adequat equilibri financer al consitori. El document il·lustra amb tres semàfors (verd, groc i vermell) l'estat econòmic i financer, concretament, sobre l'quilibri econòmic, el romanent i l'endeutament.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions