Deute viu

Navigation Bar

Deute viu

Conjunt de dades que mostra l'evolució de l'endeutament de l'ens local, entenent-se per endeutament financer qualsevol quantitat determinada de diners, o la creació de disponibilitat creditícia, lliurada per un tercer (normalment una entitat financera), a l'entitat local, amb el compromís de retornar‐la en un termini establert mitjançant pagaments periòdics del principal més una retribució amb un tipus d’interès pactat. L'Informe d'intervenció d'avaluació del compliment d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera de l'exercici 2019 per part de l'Ajuntament de Premià de Dalt, estarà disponible en el moment en que s'aprovi l'expedient d'aprovació de la liquidació corresponent a l'exercici 2019.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions