Període mitjà de Pagament a proveïdors (PMP)

Navigation Bar

Període mitjà de Pagament a proveïdors (PMP)

El Període Mitjà de Pagament a Proveïdors (PMP) és l'indicador que mesura els dies de mitjana de pagament del deute comercial en termes econòmics als proveïdors. Les dades de PMP es calculen i es publiquen a partir de les dades disponibles al MINHAP, d’acord amb la metodologia emprada al Reial Decret 1040 de 2017 de 22 de desembre.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions