Obra pública

Navigation Bar

Obra pública

Above Content Body

Content Core

La Regidoria d'Obres, Manteniment i Mobilitat treballa basant-se en criteris de coordinació i transversalitat del territori conjuntament amb les regidories de Planificació Territorial, Medi Ambient, i Obres i Serveis en el desenvolupament  integral del territori de Premià de Dalt.

En concret, la Regidoria d'Obres, Manteniment i Mobilitat fa referència a la programació, control i seguiment de l'obra pública, és a dir, s'encarrega de les actuacions i projectes en matèria d'infraestructures, serveis i equipaments públics,

Els Serveis Tècnics són els encarregats de dissenyar els projectes d'edificació, de reforma d'equipaments municipals i d'urbanització de vials, i coordinar i fer el seguiment de les grans obres i infraestructures que s'executen a Premià de Dalt. També s'ocupen de canalitzar les actuacions sobre mobiliari urbà i altres qüestions que afecten al manteniment i conservació del conjunt del nostre poble.

 

TASQUES

Obra pública:

  • Redacció de projectes d'obra pública
  • Direcció d'obres
  • Coordinació de Seguretat i Salut
  • Suport tècnic a la brigada municipal


Serveis d'infraestructures i manteniment:

  • Assessorament
  • Elaboració de projectes d'instal·lacions
  • Seguiment als projectes d'infraestructures redactats des de fora
  • Informes tècnics previs a l'aprovació de projectes
  • Control i seguiment de manteniment de serveis municipals
  • Control i manteniment d'edificis municipals

Below Content Viewlet

Document Actions