Descripció

Navigation Bar

Descripció

L'Àrea de Serveis Territorials coordina les actuacions dels diferents departaments municipals que incideixen sobre el territori de Premià de Dalt.

Above Content Body

Content Core

Des de l’Àrea de Territori s’impulsa el disseny urbanístic del poble, mitjançant la tramitació de les figures de planejament i gestió urbanística necessàries pel seu desenvolupament. S’atorguen les llicències d’obres i d’activitats i es vetlla per la protecció de la legalitat urbanística.

Es dissenyen i executen els projectes d’obra pública i de manteniment de la via pública i edificis municipals. També es porta el control de la prestació dels serveis de subministrament d’aigua i enllumenat públic.

Below Content Viewlet

Document Actions