Ajuntament

Navigation Bar

Informes anuals de transparència

El Síndic de Greuges té la funció d’avaluar el compliment de les obligacions regulades en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així consta a l’article 92.1 de la citada llei.

Above Content Body

Content Core

Transparència

Per a l'Ajuntament de Premià de Dalt la transparència és la cultura que ha de permetre la ciutadania conèixer l'acció del govern del municipi, des del convenciment que només uns veïns i veïnes informats/des podran exercir una participació activa amb coneixement de causa.

Below Content Viewlet

Document Actions