El Consistori

Navigation Bar

Codi de conducta dels alts càrrecs

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix en l’article 55.3 l’obligació dels ens locals d’aprovar un codi de conducta dels seus alts càrrecs. En el marc de la Xarxa de Governs Transparents, en què participa l’Associació Catalana de Municipis i Comarques -de la que l'Ajuntament de Premià de Dalt en forma part- juntament amb la Generalitat de Catalunya, les 4 Diputacions, el Consorci AOC, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i la FMC, s’ha elaborat de forma consensuada un Model-tipus de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals, per facilitar als ens que integren l’administració local el compliment de la Llei de Transparència.  El present codi de conducta estableix el conjunt de principis ètics i de bon govern, i les normes de conducta que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs de l’administració local,. Aquest document es configura com un model tipus que es pot aprovar íntegrament, o bé introduir-hi les modificacions que es considerin oportunes.

Above Content Body

Content Core

En el marc de la Xarxa de Governs Transparents, en què participa l’Associació Catalana de Municipis i Comarques -de la que l'Ajuntament de Premià de Dalt en forma part- juntament amb la Generalitat de Catalunya, les 4 Diputacions, el Consorci AOC, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i la FMC, s’ha elaborat de forma consensuada un Model-tipus de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals, per facilitar als ens que integren l’administració local el compliment de la Llei de Transparència. 

El present codi de conducta estableix el conjunt de principis ètics i de bon govern, i les normes de conducta que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs de l’administració local,. Aquest document es configura com un model tipus que es pot aprovar íntegrament, o bé introduir-hi les modificacions que es considerin oportunes. 

DOCUMENTS:

Aprovació del codi de conducta

Codi de conducta (Xarxa de Governs Transparents).

 

Below Content Viewlet

Document Actions