Decrets d'Alcaldia

Navigation Bar

Decrets i/o resolucions d'Alcaldia

En aquest apartat podreu consultar totes les resolucions de l'alcalde o de les persones en què aquest delegui i que es consideren actes administratius.

Above Content Body

Content Core

El Reglament d'Organització Municipal (ROM) recull que l'alcaldia donarà compte a la Corporació, en cada sessió ordinària del Ple, de les resolucions que hagués adoptat des de la última sessió plenària ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l'administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern. 

Content Core

En aquest espai es publica el llistat actualitzat de resolucions i decrets:

 

Any 2023

Below Content Viewlet

Document Actions