Cartes de serveis

Navigation Bar

Gabinet de Comunicació

El servei de Comunicació de l’Ajuntament és el responsable d’establir els criteris de comunicació de la institució amb la ciutadania i de facilitar la informació relativa a l’activitat de l’Ajuntament a tots els agents interessats de manera que es promogui el coneixement i la transparència de l’acció municipal com a eixos del debat i la participació activa.

Above Content Body

Content Core

CARTA DE SERVEIS

Què fem?

Treballem perquè l’Ajuntament es comuniqui d’una manera coherent, entenedora i facilitadora des dels diferents serveis i àmbits.

Què oferim?

 • Establim i desenvolupem una estratègia de comunicació de l’Ajuntament.
 • Establim les bases de comunicació externes d’acord amb la missió de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
 • Mesurem els efectes generals de les accions comunicatives i establim, si cal, rectificacions o millores d’acord amb el retorn analitzat.
 • Coordinem, dissenyem i gestionem les campanyes i accions de comunicació institucional.
 • Atenem les peticions informatives dels diferents mitjans de comunicació externs.
 • Establim les bases i coordinem la implantació i la gestió de la comunicació corporativa ( símbols, logotips, marques).
 • Editem i coordinem les publicacions, elements promocionals dels diferents serveis de l’Ajuntament.
 • Coordinem i gestionem els diferents canals de comunicació municipal: butlletí municipal La Pinassa, Premià de Dalt Ràdio i Premià de Dalt Media.
 • Gestionem i coordinem la comunicació via xarxes socials: Facebook, twitter i instagram.
 • Gestionem el canal WhatsApp municipal.
 • Planifiquem estratègies de comunicació en situacions de crisi.
 • Coordinem i gestionem les atencions als mitjans de comunicació (notes de premsa, conferències de premsa, dossiers de premsa, gestió d’entrevistes i continguts, etc.).
 • Coordinem els continguts informatius i la imatge del web municipal

 

A qui ens adrecem?

A la ciutadania i a tots els agents implicats en l’estratègia comunicativa.

 

COMPROMISOS

 1. Publicar mensualment el butlletí municipal ‘La Pinassa’ i coordinar la seva distribució física i virtual.
 1. Activar i gestionar canal WhatsApp municipal amb respostes en menys de 24 h (laborables).
   
 1. Treballar per respondre en un termini màxim de 48 hores les peticions que ens arriben via xarxes socials: Facebook, X, Instagram i WhatsApp.
 1. Actualitzar diàriament els continguts informatius del web municipal www.premiadedalt.cat
 1. Informar de manera veraç, plural i transparent sobre l’acció de la institució.
 1. Garantir la difusió als públics objectiu de les diferents campanyes dels serveis municipals, optimitzant els recursos materials i humans.
 1. Garantir que l’agenda municipal del web institucional tingui els continguts necessaris per afavorir la participació i l’acció de les entitats locals.
 1. Promoure la difusió dels actes i activitats de les entitats del municipi amb els canals més adequats per tal de promoure l’associacionisme. 
 1. Respondre les peticions d’informació dels mitjans de comunicació en menys de 24 hores.
 1. Facilitar els símbols i logotips de la institució així com les directrius d’aplicació en els terminis necessaris perquè la imatge de l’Ajuntament es mostri de manera coherent i compacta.

2023 OBJECTIUS I GRAU DE COMPLIMENT

Objectius

 

Grau de compliment

Estadístiques xarxes socials municipals


 

AVALUACIONS ANYS ANTERIORS

2022 

Avaluació

Objectius

2021 

Consulteu l'avaluació del 2021.

2020

2019

 

Below Content Viewlet

Document Actions