Cartes de serveis

Navigation Bar

OMIC Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Servei per a totes les persones consumidores de Premià de Dalt que facilita la Diputació de Barcelona per fomentar els drets dels consumidors, gestionar reclamacions i queixes, assessorament a l'hora de comprar un producte i tasques de mediació.

Above Content Body

Content Core

Els serveis que ofereix l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor són: 

  • Orientar sobre les consultes i les reclamacions del consumidor en el supòsit  que no es respectin els seus drets i sobre les vies establertes per resoldre el seu conflicte. 
  • Els comerços i serveis també poden demanar assessorament a l'OMIC, en el cas de dubtes, legislació o normatives; i de cara a donar un millor servei al consumidor.
  • Rebre denuncies i reclamacions dels consumidors per remetre-les a les empreses reclamades i si cal, a les entitats o els organismes corresponents.
  • Col·laborar amb la Junta Arbitral de Consum
  • Fomentar l'educació i la formació dels consumidors en temes de consum mitjançant la realització de campanyes informatives.

 

Canals per accedir al servei:

Presencial (amb cita prèvia):
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Plaça del Mil·lenari, 5. Premià de Dalt.

Telefònic:
93 693 15 90

Virtuals:
Web
Adreça electrònica

Denominació de la unitat prestadora del servei i persona responsable:
Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica

Tècnica del Servei:
Virgínia Merlos

 

COMPROMISOS

Drets de les persones usuàries en relació al servei:

  1. Les persones  que tinguin hora concertada amb el personal de l'OMIC rebran una primera resposta si es tracta de consultes. Pel que fa a les reclamacions formals, la resposta es donarà un cop l'empresa reclamada respongui o en el termini màxim de 45 dies.
  2. Les persones que s'adrecin a l'OMIC rebran un tracte discret i respectuós per part del personal de l'oficina.
  3. El personal de l'OMIC agilitzarà els tràmits dels procediments relatius  al seu àmbit d'actuació.

Formes de presentació de queixes i suggeriments:
Instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
Correu electrònic
Per telèfon al 93 693 15 90

Indicadors per a l'avaluació de la qualitat i la satisfacció:

  • Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades en relació  al temps de resposta.
  • Nombre de queixes que estan justificades en relació al tracte rebut pel personal d'atenció.
 

2022 OBJECTIUS I GRAU DE COMPLIMENT 

Avaluació


 

Avaluacions anteriors

Any 2021

Any 2020

 2019í.

Below Content Viewlet

Document Actions