Cartes de serveis

Navigation Bar

OAC

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Premià de Dalt és el canal d’entrada al consistori i ofereix un servei polivalent d’atenció a totes aquelles sol·licituds d’informació i gestió de les diferents àrees d’actuació municipals en el seu estadi inicial. L’OAC té com a objectiu oferir a la ciutadania un servei d’atenció personalitat basat en criteris de qualitat i d’eficàcia a través dels seus canals d’atenció: presencial, telefònic i telemàtic.

Above Content Body

Content Core

Descripció del servei que es presta

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) proporciona informació relacionada amb tràmits, ja siguin municipals o d'altres administracions, així com sobre serveis i equipaments propis i  esdeveniments de l'agenda municipal. Alhora, és també un punt  d'accés a la gestió de tràmits municipals.  

A qui s'adreça?

A la ciutadania de Premià de Dalt o qualsevol persona que ho necessiti.

Canals per accedir al servei

Denominació de la unitat prestadora del servei i persones responsables

 • Servei d'Atenció al Ciutadà
 • Esther Àvila i Abad

COMPROMISOS DE QUALITAT
Drets concrets de les persones usuàries en relació al servei:

 1. Les persones que s'adrecin presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per a formular una consulta o efectuar un tràmit, seran ateses d'acord amb la disponibilitat dels gestors. En el context acual de poandèmia, des del juny de l'any 2020 totes les tramitacions i sol·licituds d'informació es fan amb cita prèvia i seguint les mesures sanitàries establertes per la Generalitat de Catalunya.
 2. L'atenció telefònica atendrà el 100 % de les trucades que entrin per l'extensió número 1 amb un màxim d'espera de 40 segons.
 3. Les comunicacions adreçades a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà a través de la bústia ciutadana tindran una resposta en un termini màxim d'un dia hàbil laborable.
 4. Les persones que s'adrecin a l'Oficina d´Atenció al Ciutadà rebran un tracte amable per part del personal d'atenció ciutadana.
 5. L'atenció es farà en català en primera instància, o en castellà si aquest és el desig exprés de la persona usuària, i es proporcionarà emprant un llenguatge entenedor i proper a la ciutadania.
 6. La ciutadania podrà dirigir-se a la persona responsable de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà sempre que així se sol·liciti.

 

Formes de presentació de queixes i suggeriments

 • Instància al registre municipal.
 • Correu electrònic  (només tràmits simples com consulta de documentació a presentar per fer un tràmit, consulta horaris escoles, festius oficials...)
 • Trucada telefònica al 936 931 515
 • Apartat de "tràmits" al web municipal  (amb certificat digital)


Indicadors per a l'avaluació de la qualitat i la satisfacció

 1. Temps d'espera per a l'atenció a les taules (gestor de torns). 
 2. Temps d'espera al telèfon.
 3. Percentatge de respostes de l'enquesta de satisfacció de l'Oficina d'Atenció Ciutadana que valoren que el temps d'espera abans de ser atès ha estat adequat.  
 4. Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades en relació al temps d'espera.
 5. Nombre de dies de resposta a les comunicacions formulades per correu electrònic.
 6. Data d'actualització de la informació (en reunions de coordinació internes dels diferents serveis).
 7. Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades en relació a una informació incorrecta.  
 8. Percentatge de respostes de l'enquesta de satisfacció de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Taula d'atenció) que valoren que els coneixements del personal municipal que l'ha atès. Sí són adequats a les seves consultes.
 9. Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades en relació a la manca d'accessibilitat a la informació per algun dels canals establerts (presencial, telefònica, web).
 10. Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades per no ser atès en la llengua desitjada (català / castellà)

 


2022 Objectius i grau de compliment

Avaluació

 

 


 

Avaluacions anteriors

Grau de compliment 2021.

2020

2019 grau de compliment.HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Presencialment (imprescindible cita prèvia).
Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça de la Fàbrica, 1. Premià de Dalt.
De dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

Telefònicament
Tel. 936 931 515 (centraleta per a informació general i derivació de trucades a altres serveis).
De dilluns a divendres de 8 a 14 hores. 


 

Altres dades d'interès sobre els serveis prestats, com pot ser referència a la normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Below Content Viewlet

Document Actions