Organització

Navigation Bar

Àmbits de competència 2019 - 2023

Above Content Body

Content Core


Josep Triadó i Bergés (JUNTS)

Alcalde 

Competències de l'alcalde

 


 

Alejandro Costa Urigoitia (JUNTS)

Regidor d'Economia i projectes estratègics, Habitatge i Patrimoni, Comunicació i Polítiques digitals, Recursos humans i organització.

1r Tinent d'Alcalde  

 • Pressupostos municipals
 • Impostos, taxes i preus públics
 • Promoció d'habitatge públic
 • Patrimoni municipal
 • Mitjans de comunicació municipals
 • Relació amb els mitjans de comunicació
 • Digitalització de l'administració
 • TIC

 Josi Durán Cutillas (JUNTS)

Regidora de Cultura i Igualtat

3a Tinent d'Alcalde 

 • Suport i coordinació dels centres escolars
 • Foment i suport a la participació en l'àmbit escolar
 • Conservació i manteniment dels centres escolars
 • Serveis, gestió i autorització d'activitats als equipaments educatius municipals
 • Escola Municipal de Música i Aula Municipal de Dansa
 • Escoles Bressol
 • Educació en el lleure
 • Atenció a la infància
 • Conservació i vigilància dels centres escolars
 • Relacions amb altres ens públics en matèria d'Educació
 • Llars d'infants: dinàmica educativa i suport pedagògic
 • Lluita contra l'analfabetisme
 • Formació permanent d'adults
 • Suport i acompanyament a la comunitat educativa i a les AFA
 • Seguiment i aplicació del Pla d'Igualtat
 • Servei d'informació i orientació a les dones
 • Seguiment de la xarxa contra la violència masclista
 • Suport a les entitats de dones

 


 

Carles A. Medina i Vilalta (JUNTS)

Regidor d'Ocupació, Empresa i coneixement, Promoció de la vila i Desenvolupament local

2n Tinent d'Alcalde

 • Impuls dels plans d'ocupació
 • Formació pel foment de l'ocupació
 • Servei Municipal d'Ocupació
 • Fires
 • Gastronomia i productes artesans
 • Consorci de turisme Costa de Barcelona Maresme
 • DO Alella
 • Viver d'empreses, networking i coworking
 • Agricultura
 • Indústria 
 • Dinamització del municipi
 • Promoció dels atractius turístics
 • Gestió d'habitatges d'ús turístic (HUT)
 • Foment de l'activitat comercial i dels sectors de restauració/hoteleria
 • Suport a les entitats de comerciants i als comerços
 • Mercat municipal
 • Mercat no sedentari
 • Consum
 • Turisme
 • Planejament, gestió, control i disciplina urbanístiques
 • Gestió d'assabentats i llicències majors i menors i llicències d'activitats
 • Ocupació de la via pública relacionada amb els temes anteriors

 


 

Isabel Sola Ruiz

Regidora d'Acció social

 • Detecció, atenció i seguiment de persones en risc d'exclusió social
 • Banc d'aliments i beques als menjadors escolars
 • Accions contra la pobresa energètica
 • Atenció domiciliària i teleassistència per a gent gran
 • Coordinació de l'Espai Respir
 • Atenció a les persones discapacitades i a les seves famílies
 • Integració de les persones discapacitades
 • Acompanyament i suport a les entitats de persones amb discapacitat

 


Ramon Golart Àvila (JUNTS)

Regidor de Cultura, Joventut i Infància

 • Serveis, gestió i autorització d'activitats als equipaments culturals municipals
 • Suport a les entitats culturals
 • Activitats culturals
 • Jazz en la Nit
 • Missa rociera
 • Calendari festiu
 • Biblioteca Jaume Perich i Escala
 • Arxiu municipal
 • Museu de Premià de Dalt
 • Poblat iber de la Cadira del Bisbe
 • Política lingüística
 • Promoció cultural
 • Pla Jove
 • Serveis adreçats al jovent
 • PIJ La Fletxa
 • Activitats per a gent jove
 • Foment de la participació entre el jovent
 • Suport a les entitats juvenils
 • Serveis, gestió i autorització d'activitats als equipaments culturals juvenils
 • Festa Major
 • Relació amb la Comissió de Festes
 • Aplec de la Cisa
 • Festes populars

 


Marta Bosch Lafuente (JUNTS)

Regidora de Medi ambient i sostenibilitat, Salut i Serveis municipals

 • Coordinació, planificació i gestio de les polítiques municipals en matèria de Medi ambient i paisatge
 • Recollida i gestió dels residus municipals
 • Estalvi energètic
 • Activitats educatives i de divulgació relatives al Medi ambient, la sostenibilitat i el paisatge
 • Animals domèstics
 • Promoció i protecció de la salut
 • Prevenció de malalties
 • Salut escolar i vacunes
 • Manteniment consultoris mèdics
 • Assistència sanitària
 • Educació sanitària
 • Manteniment de les zones verdes, parcs i jardins
 • Cementiri municipal
 • Deixalleria mancomunada 'La Suïssa'
 • Agrupació de Defensa Forestal (ADF)

 Marc Tintoré i Serra (JUNTS)

Regidor Serveis territorials i Espai urbà, i de Gent gran

4t Tinent d'alcalde

 • Brigada municipal
 • Obres i manteniment de via pública
 • Clavegeueram
 • Conservació i manteniment dels serveis d'aigua potable, neteja viària i enllumenat
 • Conservació i manteniment d'edificis, equipaments i instal·lacions municipals
 • Suport i companyament a les entitats de gent gran
 • Coordinació amb l'Associació de la Gent Gran i el Casal d'Avis Santa Anna
 • Foment d'activitats per a aquest sector de la població

 Juli Giner Arroyo (JUNTS)

Regidor d'Esports i Pla de Barris. 

 

 • Organització d'activitats esportives
 • Serveis, gestió i autorització d'activitats als equipaments esportius municipals
 • Suport a les entitats esportives
 • Pla de Barris Santa Maria, Santa Anna - Tió

 


 

Ginés Marín Marín (PSC)

Regidor de Seguretat Ciutadana

 

 • Policia Local i Seguretat ciutadana
 • Ordenació i regulació del trànsit
 • Tramitació i resolució de multes de trànsit
 • Cens electoral
 • Padró d'habitants
 • Relació amb altres ens públics en matèria de governació
 • Aplicació de les normes i ordenances i realització d'inspeccions i revisions
 • Protecció civil i extinció d'incendis
 • Relacions amb altres ens públics en matèria de Protecció civil
 • Grues
 


M. Immaculada Fernández Martínez (PSC)

Regidora de Participació Ciutadana, Cooperació i Desenvolupament 
 • Eines per apropar l'Administració local als ciutadans
 • Espais de diàleg i intercanvi d'idees
 • Processos participatius
 • Solidaritat i Cooperació
 • Suport a les entitats i a les iniciatives solidàries 
 • Promoció de l'educació en valors i la cultura de la Pau

Below Content Viewlet

Document Actions