Organització

Navigation Bar

Ambits de competència

Above Content Body

Content Core

Josep Triadó i Bergés (PDeCAT)

Alcalde · President de la Societat Municpal La Pinassa, S.A.

Competències de l'alcalde

 

 

 

Marc Tintoré i Serra (PDeCAT)

Regidor de Seguretat Ciutadana i Governació

1r Tinent d'Alcalde 

Conseller de la Societat Municipal La Pinassa, S.A.

 

 • Policia Local i Seguretat Ciutadana
 • Ordenació i regulació del trànsit
 • Cens electoral
 • Padró d'habitants
 • Relació amb els altres ens públics en matèria de Governació
 • Aplicació de les normes i ordenances i realització d'inspeccions i revisions
 • Protecció Civil i extinció d'incendis
 • Relació amb els altres ens públics en matèria de Protecció Civil
 • Arxiu Municipal
 • Biblioteca Municipal Jaume Perich i Escala

 

Josep Font i Vives (ERC)

Regidor d'Activitats, Indústria, Territori, Urbanisme i Obres, Via Pública, Edificis Municipals, Organització Administrativa i Recursos Humans

2n Tinent d'Alcalde

 

 • Permisos municipals ambientals
 • Obertura d'establiments
 • Controls d'abocaments d'aigües residuals i atmosfèrics
 • Residus industrials
 • Planejament i ordenació del territori
 • Demarcació Territorial
 • Control de legalitat urbanística
 • Coordinació amb altres ens públics en matèria d'Urbanisme
 • Obres
 • Devolució de fiances, grues
 • Tramitació dels assabentats d'obres menors
 • Brigada d'obres
 • Rètols publicitaris
 • Guals i reserves d'aparcaments
 • Informes i impulsió d'obres municipals
 • Menteniment de les vies públiques
 • Manteniment i conservació dels edificis municipals
 • Plantilla orgànica, catàleg de llocs de treball
 • Selecció de personal
 • Prevenció de riscos laborals

 

Magda Julià i López  (PDeCAT)

Regidora de Salut, Benestar i Família i Igualtat

3a Tinent d'Alcalde

 

 

 • Promoció i protecció de la Salut
 • Prevenció de malalties
 • Vacunacions i sanitat escolar
 • Sosteniment de centres sanitaris locals
 • Assistència sanitària
 • Programa i activitats d'educació sanitària
 • Padró de beneficiència
 • Organització del treball social en i amb la comunitat
 • Benestar de la família
 • Inserció social dels disminuïts físics i sensorials
 • Emparament a dones per violència domèstica

 

Josi Durán i Cutillas (PDeCAT)

Regidora d'Ensenyament i Cultura/Patrimoni

 

 

 

 • Escola de Música i Aula de Dansa
 • Conservació i vigilància dels centres escolars
 • Relacions amb altres ens públics en matèria d'Educació
 • Llars d'infants: dinàmica educativa i suport pedagògic
 • Lluita contra l'analfabetisme
 • Formació permanent d'adults
 • Entitats i associacions locals
 • Festival Divertit
 • Jazz en la Nit

 

Anna Maria Cuello i Ladevesa (PDeCAT)

Regidora de Gent Gran, Promoció Econòmica i Ocupació

 

 

 

 • Atenció a la gent gran
 • Coordinació amb l'Associació de la Gent Gran i el Casal d'Avis Santa Anna
 • Servei d'Ocupació i Promoció Econòmica
 • Relació amb altres ens i entitats en matèria d'Ocupació i Promoció Econòmica

 

Carles A. Medina i Vilalta (PDeCAT)

Regidor de Comerç i Consum i Turisme i Promoció de la Vila i Transport Públic

 

 

 

 • Mercats municipal i ambulant
 • Consum
 • Fira de Nadal
 • Aplec de la Cisa
 • Gastronomia i productes artesans
 • Consorci Costa de Barcelona-Maresme
 • DO Alella
 • Dinamització del municipi
 • Promoció dels atractius turístics
 • Museu
 • Poblat ibèric
 • Gestió d'Habitatges d'üs Turístic (HUT)
 • Vehicles, mobilitat i transport
 • Transport públic

 

Antoni López Guillén (PDeCAT)

Regidor d'Habitatge Públic i Patrimoni, Medi Ambient i Sostenibilitat, Esports, Agricultura, Serveis Municipals, Pla de Barris i Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)

 

 

 • Promoció municipal d'habitatges públics
 • Patrimoni municipal
 • Inventari
 • Conservació del Patrimoni Històric i Artístic
 • Tramitació i resolució d'expedients relacionats amb el cementiri
 • Coordinació, planificació i gestió de les polítiques municipals en matèria de Medi Ambient i Paisatge
 • Estalvi energètic
 • Activitats educatives i de divulgació relatives al Medi Ambient, la Sostenibilitat i el Paisatge
 • Relació amb altres ens públics en matèria d'Agricultura
 • Clavegueram
 • Conservació i manteniment dels serveis d'aigua potable, neteja viària i enllumenat
 • Recollida i gestió dels residus municipals
 • Manteniment de les zones verdes, parcs i jardins
 • Control higiènic del cementiri
 • Animals domèstics
 • Deixalleria municipal
 • Agrupació de Defensa Forestal (ADF)
 • Pla de Barris
 • Aplicació de les Noves Tecnologies de la Informació (TIC) en l'àmbit local
 • Educació física
 • Esports
 • Conservació i manteniment de les instal·lacions esportives municipals
 • Monitors de gimnàstica
 • Cursets d'esports
 • Relacions amb entitats esportives
 • Relacions amb ens públics en matèria d'Esports

 

Alejandro Costa i Urigoitia (PDeCAT)

Regidor d'Hisenda, Comunicació, Govern Obert i Transparència

 

 

 

 • Pressupostos municipals
 • Impostos, taxes, preus públics i altres ingressos de Dret Públic
 • Recaptació
 • Emprèstits i altres operacions de crèdit
 • Coordinació amb altres ens públics en matèria econòmica
 • Padrons fiscals
 • Premsa
 • Revista municipal "La Pinassa"
 • Portal de Transparència
 • Xarxes socials
 • Web municipal
 • Premià de Dalt Ràdio
 • Premià de Dalt Media
 • Viver d'empreses, networking, coworking i lideratge
 • Eines per apropar l'Administració local als ciutadans
 • Espais de diàleg i intercanvi d'idees
 • Processos participatius
 • Pla de Mandat
 • Rendició de comptes amb la ciutadania
 • Audiències públiques

 

Emma Escolano i Juanola (ERC)

Regidora de Cultura/Arts Escèniques, Joventut i Festes

 

 

 

 • Relacions amb altres ens públics, particulars i entitats en matèria de Cultura
 • Arts escèniques i audiovisuals
 • Festival de Música del Maresme
 • Coordinació de les activitats culturals
 • Creació de serveis municipals de la joventut
 • Colònies
 • Esplais
 • Oci i temps lliure
 • Festa Major
 • Relació amb la Comissió de Festes
 • Joventut
 • Casal Jove

 

M. Immaculada  Fernández Martínez (PSC)

Regidora de Participació Ciutadana, Cooperació i Desenvolupament 

 
 
 
 • Eines per apropar l'Administració local als ciutadans
 • Espais de diàleg i intercanvi d'idees
 • Processos participatius
 • Solidaritat i Cooperació

Below Content Viewlet

Document Actions