Consulta prèvia aprovació normativa

Navigation Bar

Consulta pública prèvia a la redacció del Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de Reglament, es duu a terme una consulta pública.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions