Normativa

Navigation Bar

Consulta prèvia aprovació normativa

Above Content Body

Content Core

Consulta prèvia a l'ordenança reguladora de l'Estiu Jove

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de Reglament, es duu a terme una consulta pública.

Consulta prèvia a l'elaboració de l'Ordenança reguladora del Servei Respir

El tràmit de Consulta pública prèvia té per objecte obtenir l’opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un nou projecte normatiu. Amb caràcter previ a l’elaboració d’una nova ordenança o reglament municipal, l’ajuntament recollirà l’opinió de la ciutadania quant als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles sol·lucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Consulta prèvia a l'elaboració de l'ordenança reguladora del casal “Estiu en Marxa” adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys.

El tràmit de Consulta pública prèvia té per objecte obtenir l’opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un nou projecte normatiu. Amb caràcter previ a l’elaboració d’una nova ordenança o reglament municipal, l’ajuntament recollirà l’opinió de la ciutadania quant als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles sol·lucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Consulta prèvia a l'elaboració de l'ordenança reguladora del parc infantil Divertit i D'Hiverntit per a infants d'1 a 12 anys

El tràmit de Consulta pública prèvia té per objecte obtenir l’opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un nou projecte normatiu. Amb caràcter previ a l’elaboració d’una nova ordenança o reglament municipal, l’ajuntament recollirà l’opinió de la ciutadania quant als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles sol·lucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Below Content Viewlet

Document Actions