Normativa

Navigation Bar

Calendari fiscal i pagament de tributs

Above Content Body

Content Core

La gestió i cobrament dels tributs i impostos municipals es coordina amb l'Oficina de Recaptació de Tributs de la Diputació de Barcelona (ORGT), l'organisme autònom de la Diputació de Barcelona que duu a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

Calendari del Contribuent

A l'esmentat calendari trobareu les dates en què s'han de pagar els impostos que gestiona l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l'Ajuntament en la Diputació de Barcelona, a més de la informació necessària per complir amb els vostres deures fiscals envers la hisenda municipal.
 
Feu clic al damunt de la imatge de la dreta per anar a la web de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) des d'on podeu fer moltes gestions. També podeu trucar al telèfon gratuït 900 715 017, de 8 del matí a 8 del vespre.
 
 
 
 

 

Below Content Viewlet

Document Actions