Llocs d’interès, rutes i itineraris

Navigation Bar

Jaciment de la Cadira del Bisbe

Above Content Body

Content Core

Està situat en un turó de la vessant sud de la Serralada de Marina.  D’una superfície de 29.967 m2, s’eleva 267 metres sobre el nivell del mar. Tota l’àrea és un poblat ibèric fortificat que, tot i que va funcionar des de la segona meitat del segle VI a C fins la meitat del segle I a C., el període millor conegut correspon als segles IV i III aC. Conservat des de fa més de 2500 anys, esdevé un testimoni únic i irrepetible de la cultura ibèrica. Parcialment excavat, només es coneixen en profunditat els sectors superiors d’un carrer i dues cases, i la torre.

Coincideixen en el lloc d’altres elements naturals i històrics que corroboren que la muntanya fou una font de recursos des de la presència humana fins a la mecanització del camp, cosa que féu que esdevingués un espai molt culturalitzat.

La societat ibèrica, tamisada des de segles ençà per les influències comercials amb la resta de pobles de la Mediterrània i de l’Europa central, s’hi va anar definint com una cultura autòctona, ben diferenciada i única.

Per a la ubicació del poblat de la Cadira del Bisbe es va triar un lloc estratègic, amb una clara intenció de control del territori: la vall de Premià i el pas de la ruta que uneix la plana amb la Serra de Sant Mateu, via de pas cap al Vallès. La seva construcció constitueix el nucli urbà entès com a centre polític i econòmic del territori circumdant, de clara vocació agrícola. De dimensions mitjanes, respon a un model urbanístic aterrassat, emmurallat i amb una torre defensiva. Concentra una societat basada en el clan, amb una tendència a la jerarquització social, protagonitzada per famílies aristocràtiques que controlen i gestionen l’excedent agrícola, paral·lelament a una població camperola i col·lectius especialitzats de soldats, ferrers, terrissaires, comerciants, etc. Aquest excedent va afavorir el desenvolupament d’un intens comerç canalitzat, probablement, a través de la veïna ciutat ibèrica de Burriac.
 

FONT: Museu de Premià de Dalt

 

Below Content Viewlet

Document Actions