El Poble

Navigation Bar

Arxiu municipal

Above Content Body

Content Core

Consta de dues parts: l'arxiu administratiu, amb la documentació dels 7 darrers anys, i l'arxiu històric (des de principis del 1800). A banda de vetllar per la conservació i la gestió de la documentació generada per l'Ajuntament des de s. XIX, des de l'Arxiu Municipal s'impulsen projectes de recerca relacionats amb la història i la transformació del poble.

S'ha desenvolupat un treball de recuperació de la memòria oral de Premià de Dalt, recollint material fotogràfic i enregistrant les vivències de persones que han viscut al poble durant molts anys i que han pogut viure aquesta transformació. L'objectiu d'aquest projecte és conservar, paral·lelament a la documentació administrativa, les vivències dels habitants del municipi.

Des de l'Arxiu es manté contacte amb altres arxius privats de la població, com ara l'Arxiu Pujol - Villà - Puig o l'Arxiu Parroquial, amb l'objectiu de compartir i potenciar els recursos propis i, d'aquesta manera, millorar el servei de consulta per part de la població.

El catastro de Premià del 1736

L'Arxiu Municipal de Premià de Dalt conserva els tres llibres que formen el cadastre de Premià, una font històrica de primer ordre. Es va realitzar en dues etapes: una primera etapa entre els anys 1716 i 1719 amb la descripció de béns (terres, edificis, ramats, famílies) i càrregues, i una segona etapa l'any 1736 amb el mesurament de terres i el registre de finques. El document resultant permetia gravar el repartiment individual de l'impost, assignant una quota tributària en funció de la riquesa registrada.

"En consecuencia de la orden de Señor Intendente General, Don Antonio de Sartine, 10 de noviembre de 1735 a pasado a Vicente Ferrer, Geometra de Su Majestad, al lugar y vecino de Premia, del Corregimiento de Mataró, para hacer Catastro de las tierras, casas i demas fincas, sujetas al Real Tributo del Lugar y Término de Premia, habiendo hallado 768 piezas de tierra, que he medido al respecto de 1012 canas y media quadradas, por cada quartera de tierra y que ocupan 101 ojas de papel ..."

Below Content Viewlet

Document Actions