El Poble

Navigation Bar

Hoteleria i Restauració

Above Content Body

Content Core

Habitatges d'ús turístic (HUT)

Els Habitatges d'Ús Turístic (HUT) són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament.

Below Content Viewlet

Document Actions