Llocs d’interès, rutes i itineraris

Navigation Bar

Carrer de les Flors

Above Content Body

Content Core

Conjunt urbanístic del s. XIX situat al nucli antic de Premià de Dalt. El carrer de les Flors és un dels millors exemples de conjunt de cases de cos, un tipus de construcció molt comú al Maresme, caracteritzat per tenir unes dimensions fixes, marcades per la longitud d'una biga de fusta: uns 27 pams. N'hi ha a altres carrers del poble, com el carrer de la Cisa, el de Sant Josep o el carrer Nou, però el més homogeni és el petit carrer de les Flors.


Les casetes solien tenir portal d'arc escarser sota un petit balcó, finestra gran amb reixa a la planta baixa, i teulades a doble vessant, amb ràfec corregut al llarg del carrer. La major part són obra de finals del segle XVIII i la primera meitat del XIX, si bé han estat restaurades modernament.

FONT: Imma Gimferrer, directora del Museu de Premià de Dalt

Below Content Viewlet

Document Actions