Retiment de comptes

Navigation Bar

Legislatura 2015-2019

Above Content Body

Content Core

Retiment de comptes, legislatura 2015-2019 'Horitzó2020'

La rendició de comptes d’una institució pública és el conjunt de mecanismes que permet explicar, justificadament, els seus objectius i resultats, responent a les necessitats i als interessos que li han atorgat legitimitat i s’han vist concernits per les seves actuacions.

Below Content Viewlet

Document Actions