Pla Local de Joventut 2023 - 2026

Navigation Bar

Pla Local de Joventut 2023 - 2026

La planificació estratègica de les polítiques de joventut a un municipi es concreta en un document anomenat Pla Local de Joventut (PLJ). Es tracta, per tant, d’un instrument de planificació de les polítiques que tenen en consideració a la població jove del municipi i que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles.

Above Content Body

Content Core

El Pla Local de Joventut 2023-2026 de Premià de Dalt s’ha fet en dues fases. Una primera fase de diagnòstic que es va iniciar el darrer trimestre del 2021 i va finalitzar el gener de 2022. I una segona fase, de disseny del Pla que s’ha desenvolupat a partir de la diagnosi realitzada i que ha finalitzat amb la redacció d’aquest document.

El treball fet durant la diagnosi va permetre avaluar les actuacions realitzades els darrers quatres anys, així com fer una anàlisi quantitativa , amb dades a nivell municipal, comarcal i de país. Així mateix es va fer una anàlisi qualitativa a partir de sessions participatives amb joves, entrevistes en profunditat i treball amb agents socials implicats en les polítiques de joventut i un qüestionari en línia per a les persones joves del municipi.

Fruit de tot aquest treball es va fer una anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut i es va arribar a unes conclusions que han estat el punt de partida per fer el disseny del Pla d’acció amb l’objectiu d’estructurar les polítiques efectives per a la millora de la vida i de les condicions de les persones joves del municipi, dinamitzar la seva participació i pertinença als afers municipals.

La fase de disseny s’ha desenvolupat a partir del treball tècnic i polític, tot identificant les actuacions que caldrà impulsar els propers quatre anys per donar resposta a les necessitats detectades.

DOCUMENTS

Descarregueu-vos aquí el Pla Local de Joventut 2023-26

Fitxes d'actuació

Diagnosi

 


Plans anteriors

Pla Local de Joventut 2018-2021

Pla Local de Joventut 2012-2017

Pla Local de Joventut 2007-2010 (síntesi)

 

Enllaços d'interès

Web de la Secretaria General de Joventut (Generalitat de Catalunya)

Bus Nit de Premià de Dalt

Portal Jove.cat

E-Joventut

Carnet Jove

Xanascat, la xarxa jove d'albergs de Catalunya

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions