Carta de Serveis

Navigation Bar

Carta de Serveis

Above Content Body

Content Core

Presentació

Gestionem el servei i els recursos adreçats al jovent de la ciutat. Entenem la joventut com un període que s'inicia amb la adolescència i que finalitza amb l'assoliment de l'autonomia personal, una transició que oscil·la entre els 12 i els 30 anys.

El nostre objectiu és garantir l'accés de la població jove als múltiples recursos presents en el seu entorn, promovent-hi la participació en la societat de la qual formen part, per tal que puguin escollir i construir en llibertat i igualtat d'oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu, a la mida dels seus interessos i necessitats, i que generin al mateix temps eines que puguin utilitzar directament en la recerca de solucions per a ser autònoms.  

Tal i com recull el Pla Jove 2012-2016 volem  promoure actuacions d'acompanyament en la realització del projecte de vida de les persones joves de Premià de Dalt. Dotant-los d'eines per tal d'empoderar-los com a agents de canvi social, potenciant el seu paper actiu en la societat. Per aquest objectiu es vol comptar amb la implicació de tots els agents del territori, treballant en xarxa.

 

On som i com contactar amb nosaltres?

Punt d'Informació Juvenil “La Fletxa”

Torrent de Santa Anna, 6

Telèfon: 93 754 80 19

Correu electrònic 

Adreça web

 

Horaris

Dimarts, dijous i dissabtes, de 17-20h, dimecres i divendres de 11-14h

 

Serveis que oferim


Punt d'Informació Juvenil (PIJ) La Fletxa

Ofereix eines informatives, comunicatives, d'orientació i d'acompanyament per tal que el jovent rebi suport i acompanyament  en els camps que determinen les seves condicions de vida i emancipació (ensenyament i formació, treball, associacionisme i participació, mobilitat internacional, lleure, vacances i estades, carnets, salut etc.).  

Serveis de dinamització de la informació

 • Campanyes d'informació de temes d'interès juvenil
 • Informació i dinamització al PIDCES dins del INS Valeria Pujol, dos cops per setmana
 • Xerrades i sessions formatives i de prevenció en horaris de tutoria
 • Jornades i trobades de formació amb l'objectiu de fomentar la participació
 • Tallers i formacions de caràcter socio-educatiu per als joves
 • Espai de proximitat amb pc, amb accés a internet per fer consultes, treballs o altre tràmits.

Suport i foment de l'associacionisme juvenil

 • Servei d'assessorament tècnic a les entitats
 • Suport econòmic a les entitats juvenils mitjançant la convocatòria anual de subvencions per a projectes juvenils, segons les bases de la convocatòria
 • Ajuda i col·laboració en el desenvolupament de les activitats que duen a terme les entitats juvenils.

Pla Local de Joventut (PLJ)

 • Revisió de la diagnosi de la realitat juvenil
 • Orientació, planificació i ordenació de polítiques de joventut a partir de les necessitats detectades.

 

A què ens comprometem?

 • A fomentar l'associacionisme entre el jovent i a donar-los  suport econòmic, assessorament logístic, informatiu i administratiu
 • A difondre i impulsar les activitats de lleure durant l'estiu, casals d'estiu i estiu jove
 • A fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació entre el jovent
 • A acompanyar en el bon ús de les TIC entre la població jove
 • A fomentar els hàbits saludables entre el jovent mitjançant activitats de dinamització, de sensibilització, exposicions, tallers, xerrades, etc.
 • A oferir eines informatives, comunicatives, d'orientació i d'acompanyament per tal que el jovent rebi suport en els camps que determinen les seves condicions de vida (ensenyament i formació, treball, mobilitat internacional,  habitatge, associacionisme i participació, lleure, vacances i estades, carnets, etc.).

 

Com mesurem els nostres compromisos?

 • Nombre de persones usuàries dels serveis i canals d'informació utilitzats respecte al total de joves censats al municipi (trimestral)
 • Nombre de cursos, activitats i tallers realitzats i percentatge d'ocupació (trimestral)
 • Nombre de projectes subvencionats d'entitats juvenils (anual)
 • Nombre d'infants que han participat als casals d'estiu (anual)
 • Nombre de joves que han realitzat consultes i/o han estat atesos a l'Ass. De Mobilitat Internacional (anual)
 • Nombre de joves atesos i/o acompanyats en l'assessoria de mobilitat internacional (anual)
 • Nombre d'activitats de dinamització que fomentin l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació entre el jovent i percentatge d'ocupació (trimestral)
 • Nombre d'activitats de dinamització que fomentin els hàbits saludables en la gent jove
 • Nombre de tutories i acod'mpanyaments transició escola-treball realitzats
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual)
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

Below Content Viewlet

Document Actions