Empleats públics

Navigation Bar

Personal eventual

Funcions, currículum i retribucions

Above Content Body

Content Core

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 5 de juliol de 2023, va determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual directiu, nomenat a proposta de l’Alcaldia, i subjecte a les causes d’incapacitat i incompatibilitat establertes per als membres de la Corporació. El nombre de llocs de treball reservats a personal Eventual són dos.

 

Assessora àrea de Serveis a les persones: Josi Duran Cutillas

Dependència: Alcalde

Currículum:

 • Regidora de Cultura/entitats i Ensenyament del 27/09/2017 fins a final legislatura (2019).
 • Regidora de Cultura, Educació i infància i Igualtat del 2019 al 2023. 
 • Vinculada a l'associacionisme en l'àmbit dels centres escolars de Premià de Dalt i al Club Bàsquet Premià de Dalt

 

Retribució:

25.000,00€ (1.785,71 € bruts mensuals, en 14 mensualitats).

Jornada:

Plena dedicació.

Atribucions i Funcions bàsiques:

 • Funcions d’assessorament especial a l’Alcalde.
 • Recollir i atendre les incidències relatives a l’àrea de Serveis a les Persones i proposar millores que es considerin dependents d’Alcaldia.
 • Assessorar i proposar millores en matèria de l’àrea de Serveis a les Persones.
 • Aconsellar en qüestions referents a les relacions amb la ciutadania i les institucions.
 • Assistència protocol·lària en aquells actes en què es consideri necessari, en col·laboració amb Alcaldia.
 • I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes per l’Alcalde-President i que no siguin de caràcter permanent.


Objectius:

 • Dirigir, planificar i coordinar els recursos disponibles per a l’assoliment dels objectius fixats per l’Alcaldia en l’àmbit de les funcions relatives a les incidències quant a Serveis a les persones.

Àmbits de competència:

 • Serveis a les persones

 

DOCUMENTACIÓ:

 


 

Assessor en matèria de seguretat: Víctor Fernández Torres

Dependència: Alcalde

Currículum:

 • Coordinador dels serenos/agents cívics legislatura 2019-2023
 • Voluntari de l'ADF Premià de Dalt

 

Retribució:

25.000,00€ (1.785,71 € bruts mensuals, en 14 mensualitats).

Jornada:

Plena dedicació.

Atribucions i Funcions bàsiques:

 • Funcions d’assessorament especial a l’Alcalde.
 • Recollir i atendre les incidències en l’àmbit del Manteniment i Seguretat Pública i proposar millores que es considerin dependents d’Alcaldia.
 • Assessorar, aconsellar i proposar millores a l’Alcaldia per a la coordinació, gestió i control en l’àmbit del Manteniment i Seguretat Pública.
 • Aconsellar en qüestions referents a les relacions amb la ciutadania i les institucions.
 • Assistència protocol·lària en aquells actes en què es consideri necessari, en col·laboració amb Alcaldia.
 • I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes per l’Alcalde-President i que no siguin de caràcter permanent.

 


Objectius:

 • Dirigir, planificar i coordinar els recursos disponibles per a la consecució dels objectius fixats per l’Alcaldia en l’àmbit de les funcions relatives a manteniment i seguretat publica.

Àmbits de competència:

 • Manteniment i seguretat pública.

 

DOCUMENTACIÓ:

 

 


 

Below Content Viewlet

Document Actions