Benestar animal

Navigation Bar

Benestar animal

Premià de Dalt és un municipi amb una gran incidència d'abandonament de gossos que requereix la presa de mesures informatives i de control per tal de protegir els animals i prevenir accidents. Els gossos, gats i fures han d'inscriure's al Registre municipal d'animals de companyia. A més, els propietaris de gossos de races potencialment perilloses han de tramitar la corresponent Llicència administrativa.

Above Content Body

Content Core

Tinença responsable

A través d'una campanya, “És a les teves mans”, a càrrec de la dissenyadora local Georgina Coma, es fa difusió amb tríptics, cartells i senyals informatius dels drets i deures dels propietaris d'animals de companyia.

L'objectiu és assolir la sensibilització per part dels propietaris sobre el que comporta tenir un animal de companyia, promoure´n la identificació amb microxip i la inscripció al cens municipal,  evitar l'abandonament, així com l'obligació de recollir les defecacions del carrer, un problema aquest que  afecta a tothom.


Els propietaris doncs han de saber que han de complir una sèrie de normes i el fet d'incomplir-les causa un perjudici social que pot comportar una sanció econòmica d'import variable en funció de la seva gravetat: lleu, greu o molt greu.

Cens d'un animal de companyia

És gratuïta i cada propietari rebrà en fer-la una ampolla per a omplir-la d'aigua quan l'animal fa pipí a la via púbica.


Diferents pipicans i un espai de socialització per a gossos

Premià de Dalt disposa de diferents zones al llarg del terme municipal on dur els gossos a fer les seves necessitats. Els espais, pipicans, els neteja periòdicament la brigada de neteja viària de la Societat Municipal La Pinassa, i tots ells contenen dispensadors de bosses i contenidors específics on dipositar les defecacions dels animals. A banda, l'Ajuntament també va posar en marxa un espai per promoure la socialització dels gossos, el qual es troba a la zona de can Verboom, a tocar de la plaça Jordi Pujol. Amb un horari limitat, es tracta d'una àmplia superfície amb sorra i vegetació perquè els gossos hi estiguin lliures, sense corretja. 

  

Consulteu plànol la situació dels pipicans que hi ha a Premià de Dalt clicant aquí.

Ordenança reguladora de la tinença d'animals de companyia

Des del 6 de juny de 2012, va entrar en vigor aquesta ordenança que té per objecte establir les mesures de protecció i tinença d'animals en la seva convivència humana, en el marc establert en la legislació general. Les finalitats d'aquesta ordenança són:

  • Arribar al màxim nivell de protecció i benestar dels animals
  • Garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i abandonament d'animals
  • Fomentar la participació ciutadana a la defensa i la protecció dels animals
  • Preservar la salut, tranquil·litat i seguretat de les persones.

Cal recordar que, entre d'altres, l'ordenança recull l'obligació que tenen les persones propietàries d'animals de companyia d'inscriure els gossos, gats o fures al CENS MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA en el termini màxim de 3 mesos des del naixement i de 30 dies des de la data d'adquisició o canvi de residència de l'animal. És un tràmit GRATUÏT i un requisit imprescindible per participar dels cursos d'obediència canina que s'organitzen des de la regidoria de Medi Ambient.  

A banda, la tinença d'aus de corral està sotmesa a autorització municipal i no s'admetrà si aquestes produeixen molèsties al veïnat per soroll o males olors. La cria i venda d'animals, malgrat es faci sense ànim de lucre, està sotmès a vist-i-plau municipal i inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. El mateix passa en casos de tinença d'animals exòtics.

Below Content Viewlet

Document Actions