Resultats del dibaròmetre

Navigation Bar

Resultats del dibaròmetre

El 23 de maig de 2022 la Diputació de Barcelona va fer públics els resultats de les 400 enquestes telefòniques realitzades a Premià de Dalt.

Above Content Body

Content Core

El Dibaròmetre s'ha desplegat a tots els municipis de la província de Barcelona (amb l’excepció de Barcelona ciutat) entre 2020 i 2022. 

En el cas dels municipis de més de 10.000 habitants, com és el cas de Premià de Dalt, s’han realitzat les enquestes al llarg dels tres primers trimestres de l’any 2022, un total de 80 municipis dividits en 8 contractes basats d’entre 9 i 11 municipis cadascun i pels quals s'han realitzat 400 enquestes telefòniques a cada municipi, seguint quotes de sexe i edat.

Podeu consultar al visor interactiu https://dibarometre.diba.cat/ totes les dades existents en el marc del projecte DIBAròmetre, un visor web transparent i dinàmic que ja conté les dades de tots els municiipis. També podeu consultar les dades del projecte a través del portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona.

 
 El Dibaròmetre va analitzar els següents àmbits:
 
 • Imatge i gestió del municipi
 • Satisfacció de viure-hi, percepció sobre l'evolució i problemes principals
 • Valoració de la gestió global i de la situació del municipi per àmbits 
 • Compromís amb el medi ambient i bon govern local (participació ciutadana, transparència, tramitació electrònica).
 • Desplaçaments dins del municipi i desplaçaments fora del municipi
 • Coneixement de la Diputació de Barcelona i de les seves actuacions
 • Preguntes específiques sobre l'afectació de la COVID-19 i les prioritats per fer front a la crisi
 • Dades identificació: gènere, edat, nivell d'estudis, situació laboral, lloc de naixement, tipus d'habitatge

Objectius

 • Disposar d’informació sobre el municipi, els serveis que ofereix i la seva administració a partir de la percepció de la ciutadania, incorporant opinions sobre l’impuls del bon govern local.
 • Recollir evidències sobre l’acció de cooperació local desplegada per la Diputació que pugui ser útil per al disseny de polítiques públiques impulsades per la Diputació de Barcelona.
 • Generar coneixement i informació comparada d’utilitat pública sobre la percepció ciutadana pel conjunt de municipis de la província.

Metodologia

Es realitzen 2.000 enquestes telefòniques al conjunt dels 230 municipis de menys de 10.000 habitants, 400 a cada tram de població (fins a 500 habitants, de 501 a 1.000 habitants, de 1.001 a 3.000 habitants, de 3.001 a 5.000 habitants, 5.001 a 10.000 habitants), seguint quotes de sexe i edat. El marge d’error associat al total de la mostra és de 3 punts percentuals i de 5 punts percentuals per cada tram de població.

Es realitzen 400 enquestes telefòniques per cadascun dels 80 municipis de la província de més de 10.000 habitants (excloent Barcelona), seguint quotes de sexe i edat. El marge d'error associat a cada municipi és de 5 punts percentuals.

Calendari

Fase 1
Desembre 2020 - Gener 2021
Enquesta als 229 municipis de menys de 10,000 habitants
Fase 2
Gener 2021 - Desembre 2021
Desplegament del visor interactiu del DIBAròmetre
Fase 3
Gener 2022 - Octubre 2022
Enquesta als 80 municipis de més de 10.000 habitants
 

DOCUMENTS

Resultats a Premià de Dalt

Qüestionari

Infografia del projecte

Below Content Viewlet

Document Actions