Qui fa què a casa? (Abril 2022).

Navigation Bar

Qui fa què a casa? (Abril 2022).

Ha estat un procés de participació en forma de joc que va impulsar la regidoria d'Igualtat amb el suport de la Diputació de Barcelona per a descobrir el repartiment de les tasques de casa. Prèviament abans d'obrir el procés, aquest es va explicar a tots els centres educatius del municipi. Es va tancar el desembre de 2021.

Above Content Body

Content Core

Qui fa què? Un joc per a descobrir el repartiment de les tasques de casa

Les famílies de Premià de Dalt han estat les protagonistes d’aquest joc participatiu que proposava la regidoria d’Igualtat, amb la col·laboració de lka d'Ensenyament, a partir de les situacions quotidianes i familiars que es viuen cada dia.

El joc està pensat perquè els infants, les famílies i els i les adolescents reflexionin sobre les tasques domèstiques, com se’n responsabilitzen i observant quin paper hi juguen els estereotips de gènere. L’objectiu és permetre educar en nous rols de masculinitat i feminitat, en diferents situacions familiars i el treball domèstic. 

 

Reflexionant sobre el que implica la Coeducació:

  • Quin valor es dona als aspectes vinculats al quotidià i a la vida privada.
  • Com es desenvolupen les capacitats, tant de nens com de nenes, a través de l’educació, eliminant estereotips o idees preconcebudes sobre les característiques que han de tenir les nenes i els nens, els nois i les noies. 
  • Posant en valor que Tothom té dret a ser diferent, pel que es fa necessari educar valorant les diferències individuals i les qualitats personals. 
  • Cal primer aprendre a observar com funcionem en el nostre entorn més proper, és per això que us proposem el joc de qui és qui, que us ha de permetre observar en l’àmbit de la família quines són les vostres dinàmiques, i tot i que des de fora és complicat incidir, el joc és un eina a través de la qual, cada setmana podreu modificar la graella de repartiment de tasques que us permetrà prendre consciència de:
    • quin és el paper de les famílies en l’educació dels infants i com hi participen els diferents membres. 
  • ser conscients de quina manera interactuem i ens relacionem amb els diferents membres de la família, què demanem a qui i què esperem de qui. 

 

En resum, Igualtat proposava a les famílies del municipi que juguessin amb la graella de tasques, posant-la a la porta de la nevera… I que assignin un imant (color) a cada membre de la família i, setmanalment, reparteixin les tasques domèstiques segons les possibilitats de cada membre (horaris, edat...). La taula de tasques ha de ser doncs una eina que us ajudarà a visualitzar el repartiment real de tasques de la llar i anar adquirint nous hàbits entre tota la família...


 

Procés de participació

Dades del procés

Enquesta

Resultats 

Below Content Viewlet

Document Actions