Roba

Navigation Bar

Roba

Above Content Body

Content Core

És un servei destinat a millorar la recollida selectiva de residus domèstics municipals i facilitar als ciutadans l’eliminació d’aquests.

L’objectiu d’aquesta recollida diferenciada de roba i sabates usades és reduir els abocaments a la fracció rebuig (que es porta directament a l’abocador autoritzat), i d’aquesta manera poder-les reciclar i utilitzar per l’aprofitament social.

Aquest servei està destinat exclusivament a particulars.

On s'han de dipositar la roba i les sabates usades?

Als contenidors destinats a tal efecte al carrer. Humana hi té instal·lats 9 contenidors a Premià de Dalt on els ciutadans dipositen la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen i als quals se'ls dona una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans. La Fundació treballa dia a dia per a què la recollida selectiva de roba usada i la seva preparació per a la reutilització es consolidin com a part fonamental de la gestió de residus.

Jerarquia de gestió de residus

Les peces dipositades als contenidors d’Humana són traslladades a la planta de classificació. La seva destinació és la següent (dades de l'Estat espanyol):

  • El 62% es prepara per a la reutilització: el 13% es destina a les botigues secondhand i el 49% es tracta de roba i sabates de qualitat Àfrica que s’hi exporten per a ser venuda a preus baixos a comerciants locals, per a satisfer la demanda d'aquests països, impulsar-hi l’activitat econòmica local i generar-hi recursos per al desenvolupament
  • El 28% del tèxtil classificat es destina a reciclat
  • El 6%, a valorització energètica
  • El 4% correspon a d’altres productes (plàstic, cartró, RAEE) que es posen en mans de gestors autoritzats

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient i a la lluita contra el canvi climàtic: a més de recuperar les peces, evitem el seu dipòsit en un abocador contribuint a la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEI). Cada kg de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la  Comissió Europea.

Below Content Viewlet

Document Actions