Serveis

Navigation Bar

Serveis

Above Content Body

Content Core

Recollida de residus

El sistema de recollida de residus municipals existents a Premià de Dalt consisteix en 109 bateries amb contenidors de 1.100 litres de càrrega posterior, cada una amb un contenidor com a mínim de rebuig o resta, fracció orgànica, paper i cartró, envasos i vidre. També es disposa de 6 bateries de contenidors de 360 l. Es realitza la recollida de residus porta a porta als 3 polígons industrials del municipi.

Deixalleria La Suïssa

Què s'hi pot dur? Vidre, envasos, paper i cartró, restes d'esporgada, roba i calçat, ferralla, fusta, oli de cuina, runa d'obramenor i electrodomèstics, pintures, vernissos, dissolvents, piles, fluorescents, termòmetres, bombetes de vapor de mercuri, bateries, pneumàtics, olis de cotxe, esprais, fitosanitaris, neveres i refrigeradors, radiografies, medicaments, aparells elèctrics i electrònics, mobles, estris vells... Descomptes directes en la taxa de residus per ús de la deixalleria (fins al 20%).

Recollida gratuïta de trastos i mobles vells

Heu d’avisar amb 24 hores d’antel·lació (sense comptar festius) per a programar la recollida del material i poder coordinar-ho des de l’OAC amb la Societat Municipal La Pinassa que és qui té encomanada aquesta tasca. El servei no contempla buidatges de pisos o cases, ja que cal contractar una empresa de mudances per realitzar aquesta tasca. Us recordem que el personal municipal no pot entrar dins dels patis, jardins ni habitatges per a recollir-vos el material del que us voleu desprendre. Els trastos s’han de treure a fora, al carrer, la nit abans de la recollida (abans de mitjanit).

Below Content Viewlet

Document Actions