Pla d'Igualtat

Navigation Bar

Pla d'Igualtat

Igualtat

Above Content Body

Content Core

Els plans d’igualtat de gènere són els principals instruments d’aplicació de les polítiques públiques de gènere. L’objectiu dels Plans d’Igualtat de Gènere és oferir elements d’anàlisi de la realitat municipal des d’una perspectiva de gènere a través de la qual es facin propostes d’actuació operatives per assolir la igualtat real i efectiva de dones i homes.

El Pla d’Igualtat adreçat a la ciutadania de Premià de Dalt ha de donar resposta directa a estudiar i detectar mancances i necessitats de les dones, tot integrant la transversalitat de les polítiques de gènere, a través de la creació d’una estructura per a desenvolupar les funcions atribuïdes als ens locals.

A partir de la diagnosi inicial es desenvolupa un pla d’acció en què es defineixen unes mesures que han de contribuir a corregir situacions no equitatives, cobrir mancances i enfortir aspectes clau per a la igualtat entre dones i homes. El pla d’acció abasta àmbits com la salut de les dones, la seva participació social, econòmica i política, la coeducació, el territori i el disseny urbà, l’eradicació de la violència masclista i de la discriminació laboral de les dones, la lluita contra la LGTBIfòbia, entre d’altres.

Es tracta, per tant, d’una eina de treball transversal que ha d’implicar totes les àrees i actuacions municipals. Essent el compromís i la voluntat a nivell polític, així com la participació del conjunt de persones que integren l’Ajuntament, factors clau i imprescindibles per al seu desenvolupament.

En la fase inicial, juliol 2017, l’Ajuntament crea la Comissió d’igualtat de Premià de Dalt, que es constitueix amb l’objectiu d’integrar el principi d'igualtat en totes les polítiques municipals, tot afavorint l’assoliment efectiu de l’equitat de gènere.

El compromís d’elaborar i d’implementar un Pla d'Igualtat va acompanyat d'un acord formal i de la creació d’una Comissió d’igualtat conformada per:

  • Magda Julià López – regidora d'Igualtat (legislatura 2019-23, la regidora és la Josi Duran).
  • Núria Riera Asensio – coordinadora
  • Anna Garcia Gotarra – educadora social
  • Gemma Planas Xarrié – tècnica de cultura
  • Carme Cristóbal Ferran – tècnica auxiliar de joventut
  • Virgínia Merlos Carrasco – tècnica servei d’ocupació
  • Mònica Farré  Sabaté – cap de gabinet i comunicació
  • Elisenda Gummà Bertran – tècnica d’ensenyament
  • Eva Hernández Faba – Directora EAP Premià de Mar (UGAP 5)

 

DOCUMENTACIÓ

Descarregueu-vos aquí el I Pla d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Premià de Dalt

Below Content Viewlet

Document Actions