Perfil del contractant

Navigation Bar

Declaracions desert

L’òrgan de contractació pot declarar deserta una licitació quan no s’han presentat ofertes.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions