Prevenció d'incendis

Navigation Bar

Prevenció d'incendis

Above Content Body

Content Core

Els incendis forestals cada any afecten el territori de Catalunya. Aquests incendis poden ser naturals o d'origen humà, per això és important tenir una bona xarxa de mesures preventives i correctores contra els incendis forestals. En aquest apartat trobareu la informació necessària sobre el risc d'incendis forestals i l'ús del foc.

Premià de Dalt disposa de força hectàrees de bosc forestal i, per tant, patim un alt risc d'incendi forestal. El Pla d'Actuació Municipal i la tasca duta a terme per l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) asseguren una intervenció ràpida i eficient durant els mesos d'estiu en la prevenció i extinció de petits incendis.

Com actuar si es declara un incendi
 

 • En cas d'incendi, telefona al 112, telèfon d'emergències (no cal que vegis el foc, només veure la columna de fum, telefona)
 • Allunya't del foc: marxa en direcció contrària al vent i per zones amb poca vegetació
 • No fugis pendent amunt i no et refugiïs en llocs profunds com coves
 • Intenta passar per zones ja cremades o cercar clarianes
 • Si tens el foc massa a prop, respira pel nas i cobreix-lo amb un mocador mullat. No intentis creuar el foc. Si no hi ha cap més sortida, cerca el lloc on la flama sigui més feble o el lloc on el foc ja hagi cremat.
 • Si el foc és petit, intenta apagar-ho fent-se servir d'aigua, una branca, terra o una manta.
   

Si vas a passar un dia al bosc

 • No encenguis cap mena de foc al bosc ni hi cremis fems.
 • Utilitza únicament les àrees permeses per a fer barbacoes.
 • Procura no fumar i no llancis llumins ni llosques al bosc sota cap concepte, ni caminant
 • No enceguis material pirotècnic
 • No deixis mai escombraries ni deixalles al bosc ja que, a més d'embrutar, poden ocasionar incendis i, sobretot, no hi abandonis productes inflamables
 • Tingues precaució extrema en èpoques seques o dies ventosos.

 


Què són les ADF?

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les agrupacions de defensa forestal es van regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd", elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, l'origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es van començar a formar a principis dels anys seixanta a Catalunya.

Àmbit d'actuació d'una ADF

L'àmbit territorial pot ser municipal o supramunicipal, segons les masses forestals que hi pertanyin i dels seus límits. Poden formar part d'una ADF:

 • Propietaris forestals
 • Ajuntaments
 • Associacions de propietaris forestals constituïdes legalment
 • Organitzacions professionals agràries
 • Associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades al municipi o als municipis en qüestió

Objectius i finalitats de les ADF

 • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
 • Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
 • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
 • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
 • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua.
 • Suport a l'extinció d'incendis forestal

Feu participar els nens i nenes de la importància d'evitar incendis forestals. Descarregueu-vos El Joc de la Prevenció d’Incendis Forestals, Zero Foc Bosc. És un joc imprimible i gratuït!

 


Pla de Prevenció d'Incendis (PPI)

a) Definició:

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) és un document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Les inversions i els manteniments en obres d'arranjament de camins i pistes forestals per facilitar l'actuació dels bombers i les possibles evacuacions en cas d'incendi forestal són les principals actuacions. Es defineix i s'actua sobre una xarxa bàsica d'aquest camins.

b. Com s'executa?

Els Ajuntaments, que tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, amb el suport de la Diputació de Barcelona, sol·liciten a aquesta la redacció quadriennal del Pla (PPI) i s'acullen a les línies anuals d'ajuts econòmics que aquesta estableix per a la seva execució a través de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF's) de Catalunya.

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions