Parcs i jardins

Navigation Bar

Parcs i jardins

Els parcs, jardins, carrers i places arbrats constitueixen una important aportació a la biodiversitat i alhora fan un municipi més agradable. El manteniment d'aquest important patrimoni el fan professionals del sector, supervisats per tècnics municipals.

Above Content Body

Content Core

Sens dubte, el nou enjardinament de Can Figueres ha suposat una millora de la qualitat estètica del parc, amb una jardineria més sostenible que alhora és un homenatge al bosc mediterrani.

Un espai públic de qualitat és fonemantal per a gaudir d'una bona qualitat de vida. És a dir, és cabdal que carrers i places esdevinguin espais acollidors de relació i trobada. Un dels elements clau en la configuració de les característiques d’aquests espais és el verd urbà i, més concretament, l’arbrat viari. Aquest realitza múltiples funcions i serveis ambientals, acostant la natura als nostres carrers, netejant l’aire, aportant frescor i proveint d’ombra.

           

Experiencia pilot l'any 2012

La Diputació de Barcelona va elaborar l'Inventari i Pla de Poda de l'arbrat viari del municipi i un Plec general de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d'esporga de l'arbrat viari.  La finalitat ha estat ajudar el municipi a recollir o actualitzar la informació bàsica de l'arbrat viari per tal de poder realitzar una gestió correcta i sostenible, amb un estalvi econòmic i de recursos i una millora en el benestar dels ciutadans.

Es vol aprofundir en la millora de la gestió del verd urbà, tant des del punt de vista ambiental com econòmic, ja que, a més de la seva utilitat social, té un paper molt important en l'adaptació al canvi climàtic i en la resiliència dels municipis.

Viles Florides

La iniciativa Viles Florides la promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i premia aquells pobles i ciutats que destaquen per l’actuació real, conscient i de llarga durada en matèria d’enjardinament, paisatge urbà i millora de la qualitat de vida dels seus habitants. 

Premià de Dalt compta amb 3 Flors d’Honor són el distintiu que certifica els municipis com a viles Florides. n’hi ha d’una a cinc i valoren aspectes com el patrimoni vegetal i paisatgístic, la relació entre l’espai verd i el nombre d’habitants, la relació entre els recursos destinats al manteniment i la superfície verda i enjardinada, la diver- sitat oral, la funcionalitat dels espais verds o l’existència d’un inventari de patrimoni vegetal. També es té en compte el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat a través de variables com la gestió de l’aigua, els programes de control de plagues i malalties, la neteja i gestió de residus, o la qualitat de mobiliari urbà.

 

 

        

 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions