Descripció

Navigation Bar

Descripció

Above Content Body

Content Core

El desenvolupament de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques d’àmbit local són dos processos inacabats i en constant revisió a Catalunya. Tal com reconeix la darrera Llei d’ Igualtat efectiva de dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya el 21 de juliol de 2015 (Llei/2015) “malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels progressos fets fins al moment, la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals (...) Aquestes desigualtats són el resultat d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització social, entre altres àmbits. (... ), així cal “actuar en tots aquests àmbits de desigualtat fent-hi una nova aproximació i duent-hi a terme canvis estructurals.(...).

La Regidoria d'Igualtat és l'àrea encarregada de vetllar per la defensa dels drets de les dones, així com per la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la societat. L'Ajuntament de Premià de Dalt creu en una societat on imperin els principis d'igualtat, justícia social i solidaritat, per això en el seu dia va crear  la Regidoria de la Dona. Aquesta té com a objectiu portar a terme un seguit d'iniciatives adreçades a diluir qualsevol discriminació per raons de gènere, per construir un Premià de Dalt on vilatans i vilatanes tinguin una igualtat real d'oportunitats.

 En aquest sentit la Regidoria disposa d'uns Serveis d'informació, assessorament i atenció per a les dones del poble en la que es duen a terme diferents estratègies i accions per a tota la población a partir del treball transversal amb altres regidories.

 “La desigualtat es genera, la igualtat es construeix”. Des de la Regidoria d'Igualtat, treballem per una igualtat real entre persones.

Below Content Viewlet

Document Actions