Arxiu

Navigation Bar

Arxiu

Above Content Body

Content Core

PRESENTACIÓ

L’Arxiu Municipal forma part de la xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. A l’Arxiu Municipal s’hi conserva documentació administrativa generada per l’Ajuntament de Premià de Dalt des de l’any 1854. No tenim documentació anterior a aquesta data, llevat dels llibres del cadastre de 1719, 1736 i el llibre de clavari de 1726, digitalitzats.

Així mateix, dins del programa de digitalització de documents dels arxius que formen part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM), de la Diputació de Barcelona, l’any 2014 es van digitalitzar totes les actes dels Plens, des de 1854 fins al 2002, i de les Juntes de Govern Local, des de l’any 1910 i fins l’any 1931 i des de l’any 1974 fins l’any 1994. Les actes digitalitzades es poden trobar a la secció de l’Arxiu Comarcal del Maresme, en aquest enllaç.

L’Arxiu Municipal també custodia i conserva documentació de fons documentals que no són pròpiament municipals, però que tenen una vinculació amb la vida del poble, perquè aporten informació sobre la cultura, la història o el creixement de Premià de Dalt. Dels fons no municipals que actualment custodiem i conservem a l’Arxiu Municipal destaquem, per exemple, el de la desapareguda revista l’Opinió (amb, entre altres documents, exemplars de la revista des de l’octubre de 1983 fins al desembre del 2004); el de l’històric locutor i gran impulsor de l’emissora Premià de Dalt Ràdio, Isidre Moragas, conegut com “El Grau” (1940-2009) (que consta de 1838 entrades de material audiovisual, com cintes de casset, cintes de vídeo de Beta, CDs i DVDs), o bé, els diversos fons fotogràfics de famílies de Premià de Dalt, que ens han fet una donació, o bé, ens han deixat digitalitzar les seves imatges familiars relacionades amb el poble. A tots ells els agraïm molt sincerament la col·laboració.

A banda de custodiar i conservar la documentació, des de l’Arxiu Municipal també es procura recuperar la memòria històrica del poble, mitjançant activitats dirigides a enregistrar testimonis orals. Ho fem amb la col·laboració de l’Arxiu Pujol-Villà-Puig, amb qui hem realitzat conjuntament diversos projectes que perseguien aquest objectiu. Entre els més destacats hi ha el de recuperació de la “Memòria històrica del poble”, del qual en van sortir els tres DVD: Premià de Dalt en temps de la Guerra Civil (2009), El nostre Premià, una mirada enrere (2009) i La gent de Premià, festes i tradicions (2010); el projecte “Històries de la Vila”, amb la col·laboració, també, de Premià de Dalt Ràdio, del qual en conservem 16 tertúlies enregistrades que tracten aspectes variats del poble; i el de “Gent del Poble”, en el que es van enregistrar persones que viuen o han nascut a Premià de Dalt.

Per acabar, des de l’Arxiu Municipal us animem a posar-vos en contacte amb nosaltres si teniu material audiovisual, antic o recent, o bé, documentació relacionada amb Premià de Dalt, ja que ens ajudaríeu a ampliar el fons d’imatges i documental del nostre poble.

UBICACIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL

Temps enrere l’Arxiu Municipal estava situat a la planta baixa de l’edifici de la plaça de la Vila, 1, però l’any 2001, quan es va construir l’edifici on actualment hi ha la Biblioteca Jaume Perich i Escala i l’Arxiu Municipal, dins del recinte de Can Figueres, s’hi va traslladar tota la documentació històrica. En canvi, més endavant, l’any 2010, la documentació més recent, que formava part del denominat Arxiu Administratiu, es va traslladar a l’edifici municipal de la plaça de la fàbrica, 1. Actualment, doncs, hi ha dos dipòsits de documentació; un amb la documentació més antiga, i l’altra, amb aquella dels darrers 5 anys. L’adreça de l’oficina de l’Arxiu Municipal és: Riera de Sant Pere, 88, encara que també s’hi pot accedir al recinte de Can Figueres, per la Ctra. D’Enllaç Autopista, s/n.

REGIDOR RESPONSABLE DE L’ÀRXIU MUNICIPAL:

Marc Tintoré i Serra

HORARI

L’horari d’atenció al públic de l’Arxiu municipal és dissabtes de 8h a 14h.

DADES DE CONTACTE

Per a concertar hora de visita a l’Arxiu poseu-vos en contacte amb la Lali Ribera, responsable de l’Arxiu Municipal, de dilluns a divendres, de 8h a 13h, trucant al telèfon 936931511, i els dissabtes, de 8h a 14h, trucant al telèfon 936931577. També podeu enviar un correu electrònic a aquesta adreça electrònica.

PROCEDIMENT PER A CONSULTAR DOCUMENTACIÓ

Per a sol·licitar documentació de l’Arxiu Municipal cal fer una instància genèrica, que es pot presentar de forma presencial, al registre de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a l’edifici municipal de la plaça de la Fàbrica núm. 1, o bé, telemàticament, a través de la pàgina web de la Seu-e.

Per a consultar expedients cal acreditar que es té la condició d’interessat a l’expedient.

INICIATIVES ACTIVES DE L’ARXIU MUNICIPAL

  1. Recollida de material audiovisual del dia 1 d’octubre de 2017
  2. Digitalització de fotografies de fons familiars vinculades al poble.

CONTINGUT ACTUAL DE L’ARXIU MUNICIPAL UBICAT A CAN FIGUERES

PDF adjunt.

El catastro de Premià del 1736

L'Arxiu Municipal de Premià de Dalt conserva els tres llibres que formen el cadastre de Premià, una font històrica de primer ordre. Es va realitzar en dues etapes: una primera etapa entre els anys 1716 i 1719 amb la descripció de béns (terres, edificis, ramats, famílies) i càrregues, i una segona etapa l'any 1736 amb el mesurament de terres i el registre de finques. El document resultant permetia gravar el repartiment individual de l'impost, assignant una quota tributària en funció de la riquesa registrada.

"En consecuencia de la orden de Señor Intendente General, Don Antonio de Sartine, 10 de noviembre de 1735 a pasado a Vicente Ferrer, Geometra de Su Majestad, al lugar y vecino de Premia, del Corregimiento de Mataró, para hacer Catastro de las tierras, casas i demas fincas, sujetas al Real Tributo del Lugar y Término de Premia, habiendo hallado 768 piezas de tierra, que he medido al respecto de 1012 canas y media quadradas, por cada quartera de tierra y que ocupan 101 ojas de papel ..."

Below Content Viewlet

Document Actions