Seu electrònica

Navigation Bar

Informes de la Sindicatura de Comptes sobre administració electrònica

D'acord amb el que preveuen els art. 42 i 44 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i l'art. 41 del text refós del reglament de règim interior de la Sindicatura.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions