Mosquit tigre

Navigation Bar

Mosquit tigre

Above Content Body

Content Core

El mosquit tigre (Aedes albopictus) va arribar a l'Estat espanyol l'any 2004. El seu hàbitat original de cria són els forats dels arbres, però actualment podem trobar ous i larves en qualsevol acumulació d'aigua petita i estancada com bidons, gerros, plats de testos, cubells o altres tipus de recipients. És actiu sobretot de dia i principalment a l'exterior de les cases, i s'amaga en àrees ombrívoles. Té un radi de vol i d'acció relativament curt (uns 400 metres del lloc de cria com a màxim).

El més efectiu per a frenar la seva proliferació és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques, cosa que s'aconsegueix eliminant els punts d'aigua on creixen, habitualment acumulacions d'aigua en recipients que es deixen a la intempèrie, us facilitem les mesures a prendre per a prevenir el mosquit tigre.

L'Ajuntament, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, duu a terme accions preventives als imbornals del municipi. Podeu consultar la notícia en aquest enllaç.

El període d'activitat del mosquit tigre a Catalunya va del mes de maig al de novembre. Els dos factors que condicionen el seu cicle són el clima i la longitud del dia. A partir de la primavera comencen a eclosionar les larves, i l'estiu és l'estació més favorable per al seu desenvolupament.

Des d'octubre de 2012, disposem d'una Ordenança Municipal específica per la prevenció i control de mosquits en especial el mosquit tigre, que dota l'Ajuntament de les eines necessàries per fer complir les mesures oportunes en aquells espais que puguin contenir aigües estancades.

RECOMANACIONS PER PREVENIR L'EXPANSIÓ D'AQUEST MOSQUIT
  1. Buidar i mantenir qualsevol recipient de l´exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, etc.
  2. Evitar les acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals de desguàs.
  3. Cobrir els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua.
  4. Vigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i cobrir-les amb una tela mosquitera.
  5. Mantenir cobertes les piscines mentre no s'utilitzen. Les piscines de plàstic s'han de buidar periòdicament i, si no es fan servir cal retirar-les.
  6. També cal tapar els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra.
  7. Canviar molt sovint l'aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels plats dels animals domèstics.

Podeu consultar en aquest enllaç els consells que ens trasllada al respecte el Consell Comarcal del Maresme.

COM PODEM EVITAR LES PICADES
  1. Podem evitar l'entrada del mosquit als edificis instal·lant teles mosquiteres que n'impedeixin el pas per finestres, portes i altres obertures.
  2. Per evitar les picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga i pantalons llargs (millor si són de color clar), així com mitjons.

 

Cliqueu al damunt de la següent imatge per a descarregar-vos el díptic de la campanya:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díptic “Lluita contra els mosquits transmissors de malalties!” de la plataforma de Ciència Ciutadana Mosquito Alert.

 

 

Enllaços d'interès

Below Content Viewlet

Document Actions