Mosca blanca

Navigation Bar

Mosca blanca

La mosca blanca o cotxinilla és tot un problema a la comarca del Maresme, i, en el cas de Premià de Dalt, sobretot afecta el barri del Remei i la zona de la Cisa. Es tracta d’un petit insecte que ataca les figueres de moro i que l’estiu passat ja va generar alarma al municipi i també a Tiana.

Above Content Body

Content Core

Se'l coneix amb diferents noms: caparreta vermella, cotxinilla, mosca blanca... És un insecte que ataca les figueres de moro i que l'estiu passat ja va generar alarma en alguns municipis del Maresme. No té efectes nocius sobre la salut de les persones, però sí que genera moltes molèsties entre els veïns que les tenen a prop.

A Premià de Dalt hem aplicatunl tractament pilot, fruit de la col·laboració de l'Ajuntament de Premià de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme, un tractament que té una durada de quatre setmanes. Es tracta de fer un ruixat manual planta per planta, a càrrec del mateix personal del Consell Comarcal que ja fa els tractaments contra el mosquit tigre. El fet d'haver d'actuar planta a planta i la gran quantitat de figueres dificulta l'acció, junt al fet que moltes d'elles es troben en propietat privada en què cal un permís per actuar-hi. Pel que fa als espais públics, l'Ajuntament no permetrà que creixin noves figueres amb tractaments herbicides per a impedir-ho.

El Consell Comarcal del Maresme havia organitzat prèviament una jornada tècnica per traçar estratègies comunes entre els diferents municipis per combatre’l. Tot i que l'insecte no suposa cap perill per a la salut humana sí que produeix molèsties als nuclis de població propers a les figueres de moro ja que entra a les cases. A més, l’expansió de la figuera de moro provoca que les espècies autòctones no puguin créixer.

Per a erradicar-la, la figuera de moro cal arrencar-la, enterrar-la o cremar-la. Unes operacions que poden resultar complicades perquè moltes de les plantes de la figuera del moro es troben en propietats privades.

         

Below Content Viewlet

Document Actions