Abordatge integral de la violència maclista a Premià de Dalt

Navigation Bar

Abordatge integral de la violència maclista a Premià de Dalt

Protocol i guia breu elaborats a partir del treball de la Comissió Tècnica que trobareu detallada en el text

Above Content Body

Content Core

Un protocol d’actuació en casos de violència recull els acords dins i entre institucions i agents socials, per tal de garantir l’atenció coordinada i eficaç a les dones, adolescents i infants que estan en situació de violència, tot definint les competències respectives. Tanmateix el protocol ha d’establir les mesures adreçades a la prevenció, la detecció de casos o la recuperació de les dones, adolescents i infants, així com la reparació dels aspectes danyats per la situació viscuda.

El protocol implica l’establiment d’un model d’intervenció que afecta els diferents agents i serveis implicats en la problemàtica i que constitueix el que anomenem circuit d’actuació: sistema articulat i homogeni en el qual, cada agent implicat sap què cal fer i qui té les competències per fer-ho. A més, suposa posar en funcionament un mètode de treball que permet a cada agent implicat dissenyar o redefinir els procediments i els sistemes organitzatius existents o de nova creació, en funció de tot el sistema.

D'acord amb el que indica la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, el protocol té com a finalitat posar en marxa una "intervenció coordinada contra la violència masclista incloent-hi un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats, que defineixin les formalitats i la successió d'actes que s'han de seguir per a executar-los correctament”, per tal de garantir la prevenció, l'atenció eficaç i personalitzada i la recuperació de les dones que es troben en risc o en una situació de violència masclista.

Segons el protocol marc de la Generalitat de Catalunya, el tractament de la violència contra les dones ha de partir dels criteris següents:

 • Perspectiva estructural i integral.

 • Transversalitat, coordinació i cooperació institucional.

 • Participació i coresponsabilitat de totes les agencies implicades.

 • Accessibilitat i proximitat en les intervencions, tenint en compte la diversitat de col·lectius femenins que hi ha al municipi.

 • Qualitat de la resposta i coneixement de la realitat, per tal de planificar polítiques públiques que tinguin un veritable impacte amb relació a la problemàtica.

El treball en xarxa resulta fonamental per dotar d’efectivitat al protocol i complir amb els objectius de millorar la qualitat de la resposta dels serveis públics davant les situacions de violència, evitar les duplicitats inoperants i la conseqüent victimització secundària de les dones.

Comissió Tècnica

Aquest protocol i la seva guia han estat elaborats a partir del treball de la Comissió Tècnica, formada per:

 • Núria Riera Asensio, Coordinadora d’Acció Social
 • Anna Garcia Gotarra, Educadora Social
 • Mònica Álvarez Rodríguez, Treballadora Social
 • Vanessa Rovira Alberni, Treballadora Social
 • Elisenda Gummà Bertran, Tècnica d'Ensenyament
 • Carme Cristóbal Ferran, Tècnica de Joventut
 • Dori Terré Montes, Tècnica d'Ocupació
 • Maria Sanz, Pedagoga de l'INS Valerià Pujol i Bosch
 • Blanca Aragó Ros, Directora de l'Escola Santa Anna
 • Àngela Ferrer Escoda, Directora de l'Escola Marià Manent
 • José Ma Sevillano Aguado, cap Administratiu de la Policia Local
 • Elisabeth Garrido, MMEE - GAV
 • Blanca Guerrero, MMEE - GAV
 • Eva Hernández Faba, Infermerea - ABS Premià de Mar
 • Carlos Sánchez, Treballador Social EAP - ABS Premià de Mar
 • Sefora Bozal, Llevadora EAP
 • Leonor València Nuñez, Directora SIE Mataró - Maresme
 • Jeniffer Álvarez Ruíz, Advocada. SIAD Comarcal
 • Vanessa Francès, tècnica SIAD Comarcal
 • Asma Aouattah, Tècnica d'Igualtat i mediadora intercultural SIAD Comarcal
 

 


Descarregueu-vos clicant a les dues portades, la Guia i el Protocol realitzats: 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions