Recursos

Navigation Bar

Recursos

Above Content Body

Content Core

Observatori contra l'Homofòbia

Treballa en el disseny i implementació d’un sistema d’observació permanent davant la discriminació i l’homofòbia, bifòbia, transfòbia en els diferents escenaris on es puguin produir. A l’OCH podràs beneficiar-te dels següents serveis: Atenció a la víctima; Oficina de denúncies i formació i recerca.

'Digues prou a l'LGBTIfòbia!'

Fruit de la situació excepcional de confinament per la COVID19, algunes persones LGTBI estan patint una especial vulnerabilitat i experimentant sentiments d'angoixa, estrès, soledat o depressió.

La igualtat és saludable

El document “La igualtat és saludable. Recomanacions contra els efectes negatius dels estereotips sexistes en la salut” posa de manifest la importància de la perspectiva de gènere en la salut i fa 10 propostes per revertir els efectes nocius dels estereotips de gènere en la salut de la ciutadania.

Below Content Viewlet

Document Actions