Escoles Bressol

Navigation Bar

Escoles Bressol

Les Escoles Bressol Municipals de Premià de Dalt donen servei a infants de 4 mesos a 3 anys (primer cicle d’educació infantil) . Estan ubicades en dos edificis situats en dues seccions de Premià de Dalt i disten aproximadament un quilòmetre i mig.

Above Content Body

Content Core

Disposem de nou aules en total. Depenent de la demanda de la població, cada curs es decideix el nombre d’aules assignades a cada edat i, en funció de l’edat, el nombre de nens per aula. La distribució de les aules i els nens en una escola o altra depèn també de la demanda i la disponibilitat dels centres.

Direcció: Gemma Ferran Casas 

EBM CRISTÒFOL FERRER DE PREMIÀ DE DALT

Coordinadora: 

Carretera d’Enllaç, 37 08338 Premià de Dalt

Horari de l’Escola: de dilluns a divendres de 8 a 17 hores

Telèfons:  93 693 15 70

prmd.escolesbressol@premiadedalt.cat

 

         

 

EBM SANTA ANNA-TIÓ DE PREMIÀ DE DALT

Coordinadora: 

Avinguda Girona, 33-35 08338 Premià de Dalt

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 17 hores

Telèfon:  93 693 15 71

prmd.escolesbressol@premiadedalt.cat

         

EQUIP HUMÀ

A les Escoles Bressol de Premià de Dalt convivim entre nens, educadors i altre personal al voltant d’entre 70 persones a cadascun dels edificis.

L’equip humà que fa possible la bona gestió i funcionament de l’escola i acompanya els infants en el seu procés de creixement i aprenentatge està format per:

  • Directora, 2 coordinadores i 4 educadores; que fan suport a les aules i a l’organització d’escola. Són les educadores de referència per tota l’escola.
  • 9 Tutores d’aula; són les educadores de referència per cada aula.
  • 2 Auxiliars de reforç/cuina distribuïts equitativament entre els dos edificis.

 

L’equip educatiu de l’EBM fonamentem tot el procés d’aprenentatge a través d’un clima afectiu, d’una metodologia activa, participativa i d’experimentació per arribar a un aprenentatge globalitzador, partint del joc, de l’activitat i de la interacció.
Totes les activitats i moments del dia sempre tenen una intencionalitat educativa.

Potenciem les relacions amb les famílies per tal de promoure l’intercanvi d’experiències, criteris i opinions sobre l’educació integral dels infants per tal d’aconseguir una coherència en la nostra tasca educativa conjunta.

Afavorim les relacions personals per tal de que aquest primer context socialitzador fora de la família promogui una educació en valors bàsics de convivència.

Respectem la diversitat i la individualitat de cada un dels infants per tal d’adequar-lo al seu procés d’aprenentatge. D’aquesta manera els infants amb necessitats educatives especials troben un espai on  poden desenvolupar tot el seu potencial.

Utilitzem el català i la cultura catalana com a vehicle de comunicació i integració social.


Ensenyaments

Primer cicle d'educació infantil (EI0, EI1, EI2)

PLACES:
La capacitat màxima del centre és de 61 places repartides en 4 estances (aules)

ESPAIS (cada centre compta amb):

4 estances (aules) amb dormitori i lavabos i espai de canvi. Sala d’usos múltiples. Cuina (càtering), biberoneria i menjador. Jardí.HORARI:
La llar està oberta de 8 del matí a 17 de la tarda. Les famílies poden escollir entre diversos horaris el que s’adequa més a les seves necessitats (veure taxes)


CALENDARI:
L’escola segueix el calendari escolar marcat per la Generalitat de Catalunya. L’última setmana de juny i les tres primeres de juliol s’ofereix un servei alternatiu de 8 a 15h. Els primers dies de setembre i els últims dies de juliol són per a treball intern.

 

Vegeu el blog de les Escoles Bressol municipals. I el seu Facebook.

Below Content Viewlet

Document Actions